Apraclonidine

Синоними: Iopidine (Merck)

Лекарствени форми:

Действие:

Апраклонидин е относително селективен алфа-2 адренергичен агонист. Локално приложен в окото очният разтвор намалява нормалното или повишено вътреочно налягане, независимо дали то е придружено или не от глаукома.

Очният апраклонидин оказва минимално влияние върху сърдечно-съдовите параметри.

Повишеното вътреочно налягане е основен рисков фактор за появата и развитието на дефекти в зрителното поле. Колкото нивото на вътреочното налягане е по-високо, толкова по-голям е рискът от увреждане на зрителния нерв и появата не дефекти в зрителното поле.

Препаратът започва своето действие 1 час след накапване а максималният ефект се наблюдава обикновено след 3 часа. Времето за полуживот на очния разтвор е 8 часа.

Хипотензивният ефект на апраклонидина се дължи на намалената продукция на вътреочна течност чрез стимулиране на алфа-адренергичната система. 0,5% разтвор има най-добър ефект.

Клиничното приложение на очния разтвор е най-значимо при глаукомно болни, запланувани за аргон-лазерна трабекулопластика или за хирургична интервенция (трабекулектомия), при които са изчерпани възможностите за локална терапия. Целта на прилагането на очния разтвор е да се отложи хирургичната намеса поне с 3 месеца. Обхванатите пациенти са с глаукома и са на максимално тежък медикаментозен режим – комбинация от локален бета блокер, симпатомиметик, парасимпатомиметик и орален инхибитор на карбоанхидразата.

Пациентите, при които не се постига адекватен контрол на вътреочното налягане и се наблюдава допълнително увреждане на зрителния нерв и зрителното поле, се заплануват за операция, като се счита че те не могат да бъдат повлияни от медикаментозно лечение.

Понякога след определен период от време ефекта на разтвора може да намалее.

Показания:

Странични ефекти:

Употребата на препарата може да предизвика хиперемия, прурит, дискомфорт, сълзене, чувство за чуждо тяло, оток на клепачите и конюнктива. При тези симптоми, употребата трябва да се прекрати.

Препаратът не бива да се прилага при пациенти, получаващи инхибитори на моноаминооксидазата. Не е известно дали едновременната употреба на антидепресанти с апраклонидин би могла да потисне циркулиращите катехоламини след отделянето на апраклонидин. Комбинацията между невролептици и системно прилаган клонидин може да предизвика допълнителен хипотензивен ефект. Може да се маскира хипогликемия.

Апраклонидинът може да намали пулсовата честота и кръвно налягане и следователно трябва да се прилага с внимание при пациенти използващи бета блокери, антихипертензивни и сърдечни гликозиди.

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Три пъти на ден по една-две капки в засегнатото око. Необходим е 15 минутен интервал при приложение с други препарати.
Свръхчувствителност към апраклонидин или към друга съставка на препарата, както и към клонидин за системно приложение. Противопоказан е при пациенти, получаващи инхибитори на моноаминооксидазата.
Може да се наблюдават следните странични ефекти: горчив вкус, парене и сърбеж в окото, замъглено зрение, сълзене, конюнктивит, възпаление на клепача, главоболие, повдигане, блефарит. Обриви и предни увеити са изключения. Може да се прояви електролитен дисбаланс, ацидоза, ефекти върху централната нерна система. Това налага наблюдения на нивото на електролитите.
Прилага се при пациенти, при които са изчерпани възможностите на локалната терапия и които се нуждаят от допълнително намаляване на вътреочното налягане. Използва се като допълнително лечебно средство към препоръчваното консервативно лечение с цел отлагането на хирургичната интервенция. Необходим е стриктен контрол върху вътреочното налягане.
Очния разтвор съдържа Apraclonidine hydrochloride алфа-адренергичен агонист в стерилен изотоничен разтвор за локална очна употреба. Като консервант се използва бензалкониев хлорид.
разтвор.
 

Реклама