Aprotinine (DCI)

Синоними: Contrykal (Europharma), Trasylol (Bayer), Gordox (G.Richter), Antagosat (Aventis), Iniprol (Lab. Choay), Zymofren (Aventis), Trascolan Polfa (Ciech Polfa).

Лекарствени форми: Contrykal – amp. lyophilisat x 10 000 U ATr3 et x 50 000 U ATr; Trasylol – amp. x 5 ml 50 U Ph.Eur. = 100 000 U KI4; Gordox – amp. x 10 ml 50 U Ph.Eur. = 100 000 U KI; Antagosat – amp. x 10 ml 50 U Ph.Eur. = 100 000 U KI, fl. x 50 ml 250 U Ph.Eur. = 500 000 U KI; Iniprol – fl. x 5 ml 62,5 U Ph.Eur. = 125 000 U KI; Zymofren – amp. x 2,5 ml 12,5 U Ph.Eur. = 25 000 U KI et amp. x 10 ml 50 U Ph.Eur. = 100 000 U KI; Trascolan Polfa – amp. x 25 000 U PI et x 100 000 U PI.

Действие: Апротининът представлява протеазен инхибитор, изолиран от говежди бял дроб. Той инхибира някои протеолитични ензими като каликреин, трипсин и алфа-химотрипсин, които играят важна роля в развитието на автолитичните процеси при остър панкреатит. Тъй като апротининът не инактивира всичките ензими, които вземат участие в процеса на автолизата, например еластаза, фосфолипаза А, пептидаза и други, патогенетичното лечение на острия панкреатит с препарати, съдържащи апротинин, трябва да започне във възможно най-ранните фази на заболяването. Въз основа на резултатите от многогодишни мултицентрови проучвания терапевтичният ефект на апротинина при остър панкреатит през последните години се поставя под съмнение. Апротининът инхибира също така и плазмина и някои активатори на плазминогена и има подчертана антифибринолитична активност. Полуживотът на апротинина след венозно инжектиране е около 150 min. Елиминира се през бъбреците под неактивна форма.

Показания: - Остър панкреатит, остра панкреасна некроза, хронично рецидивиращ панкреатит, фистула на панкреаса, при операции в горната част на корема за профилактика на следоперативен панкреатит, за профилактика на мастна емболия, следоперативен паротит.

  • Състояния на вторично усилена фибринолиза с хеморагичен синдром.

Особености на приложение и дозировка

Дозировката на останалите препарати се изчислява, като се има предвид, че: 50 U Ph.Eur. = 100 000 U KI = 800 000 U PI5 = 2500 U AP6 = 167 U ATr = 3333 U FIP

Взаимодействие с други лекарства

Странични ефекти

Противопоказания: Бременност през първите 3 месеца, ДИК синдром, с изключение на случаите с много изразена вторична фибринолиза, алергия към апротинин.

: При много бързо инжектиране понякога може да възникнат гадене и повръщане. В редки случаи са наблюдавани кожни алергични реакции до анафилактичен шок. В тези случаи инжектирането или перфузията на препарата трябва незабавно да се прекрати и да се започнат обичайните терапевтични мероприятия. При продължително приложение може да се развие тромбофлебит на мястото на инжектирането.
.
: Да не се смесва с препарати, съдържащи плазминоген, урокиназа, хепарин, кортикостероиди или тетрациклини, а така също с разтвори за парентерално хранене, съдържащи аминокиселини или мастни емулсии.
: Прилага се бавно венозно или по-често особено при големи дози във венозна капкова инфузия, разреден в 500 ml изотоничен разтвор на NaCl. Лечението се започва в най-ранните фази на заболяването и в достатъчно висока дозировка. При остър панкреатит с препарата контрикал лечението се започва обикновено с бавно инжектиране на 10 000 U ATr, след което се продължава с непрекъсната венозна капкова инфузия на 30 000 – 50 000 U ARr/24 h до подобряване състоянието на болния и на лабораторните показатели. След това дозировката се намалява на 10 000 – 20 000 U ATr/24 h. Тази дозировка продължава до изчезване на ензимните нарушения ( нормализиране активността на амилазата в кръвта и урината). При хеморагичен синдром вследствие усилена фибринолиза се прилага отначало по 15 000 – 20 000 U ATr/24 h бавно венозно или в капкова инфузия, след което дозата се намалява в зависимост от състоянието на болния.
 

Реклама