Artemether (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Шизонтоцидната активност на Artemethe е свързана с бърза деструкция на безполовите аритроцитни форми на Plasmodium falciparum и на Plasmodium vivax. Той е ефикасен срещу щамовете, които са резистентни на другите антималарични средства. Не съществува кръстосана резистентност с хлороквина. Антималаричното действие на Artemether се изразява в деструкция на плазмодиите чрез инхибиция на протеиновата синтеза по време на растежа на трофозоитите.

При експериментални проучвания за токсичност чрез приложение в продължение на 28 дни у кучета са установени изолирани увреждания на невронална дегенерация без да са наблюдавани обаче никакви функционални отклонения. Тези промени не са установени у плъхове. При хора не са наблюдавани никакви признаци, сочещи за този феномен.

Показания

Особености на приложение и дозировка:

  • Лечение в продължение на 5 дни
  • Лечение в продължение на 3 дни
  • : инжектира се мускулно по 1 ампула от 80 mg 2 пъти дневно през първия ден, а втория до петия ден включително по 1 ампула от 80 mg мускулно дневно при възрастни. При деца първия ден се инжектира по 1,6 mg/kg или по 0,1 ml/5 kg 2 пъти дневно мускулно. От втория до петия ден включително се инжектира по 1,6 mg/kg или 0,1/5 kg един път дневно.

    : при възрастни се инжектира по 1 ампула от 80 mg 2 пъти дневно (160 mg) мускулно в продължение на 3 дни. При деца се инжектира мускулно 2 пъти дневно по 1,6 mg/kg или по 0,1 ml/5 kg в продължение на 3 дни.

Инжекциите трябва да се правят строго мускулно в горно-външния квадрант на седалището, като се спазват всички изисквания на асептиката. Да не се смесва с друг медикамент в същата спринцовка!

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, освен при витални показания – церебрална малария (прекома и кома). По време на лечението с Artemether кърменето трябва да се прекъсне.
Може да се развие намаление на ретикулоцитите, както и умерено и транзиторно повишение на трансаминазите.
Тъй като при отделни пациенти е наблюдавано удължаване на сегмента QT на ЕКГ при лечение с Artemether не се препоръчва едновременното му приложение с други медикаменти, които удължават QT – еритромицин, терфенадин, астемизол, пробукол, хинидин, прокаинамид, дизопирамид, амиодарон, бретилиум, бепридил, соталол, трициклични антидепресанти, някои фенотиазинови препарати.
Обща доза от 480 mg за възрастни и обща доза от 9,6 mg/kg телесна маса при деца може да бъде приложена по две схеми:
: За лечение на тежки или суспектни за резистентност спрямо другите антималарични средства маларични пристъпи.
Artemethe е синтетичен противомаларичен препарат дериват на артемизинина, който представлява екстракт от едно растение на китайската традиционна медицина – Artemisia annua.
Amp. x 40 mg/0,5 ml et x 80 mg/1 ml pro inj.i.m.
Paluther (Aventis).
 

Реклама