Asparaginase (DCI)

Синоними: L-Asparaginase (Medexport), Crasnitin (Bayer), Leunase (Kyowa), Kidrolase (Roger Belon), Elspar (MSD), Asparaginase (Medac), L-Asparaginasa (Grindex).

Лекарствени форми: Fl. x 3000 UI, x 5 000 UI, x 10 000 UI et x 50 000 UI + amp. x 10 ml Sol. Natrii chlorati isotonica sterill.

Действие: L-аспергиназата е ензимен противотуморен препарат, който се получава от различни щамове на Esch. Coli. Той нарушава метаболизма и постьпването в туморните клетки на аминокиселината аспарагин, която им е необходима за синтезата на ДНК и РНК, и която те не са способни да синтезират ендоклетьчно, а я получават наготово от хазяина. На това се дьлжи антилевкемичният ефект на препарата. Поради този особен начин на действие няма крьстосана резистентност с другите цитостатици.

Показания: L-апарагиназата се прилага за лечение на острата лимфобластна левкоза, неходжкиновите лимфоми, злокачествените меланоми и други, обикновено в комбинация с други противиотуморни средства.

Обичайна дозировка: По 200 – 300 UI/kg телесна маса ежедневно венозно капково, до сумарна доза 300 000 – 400 000 UI.

Особености на приложение и дозировка: При бластна левкоза с начална панцитопения – левкоцити под 2 х 109/l и тромбоцити под 10 х 109/l, запазен костно-мозьчен целуларитет и липса на инфекциозни усложнения, се прилага L-аспергиназа по 10 000 UI два пьти дневно в комбинация с урбазон по 60 mg/m2. При повишаване на левкоцитите се прибавят винкристин и цитозин-арабинозид. Сумарната курсова доза е 300 000 – 400 000UI.

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, тежки заболявания на бьбреците, черния дроб и панкреаса. При заболяване на ЦНС. При намаляване на прототромбиновото време под 60 % и нивото на фиброгенеза под 3,0 g/l лечението с L-аспарагиназа се прекратява.
Гадене, поврьщане, кожни алергични реакции, невротоксични и хепатотоксичнипряви, нефротоксични и панкреатотоксични прояви, фебрилитет, хеморагии. Не потиска хемопоезата.
L-аспаргинозата се прилага венозно капково. Субстанцията на един флакон се разтваря в изотоничен разтвор на натриев хлорид или в 5 % разтвор на глюкоза, отначало в 2 – 4 ml, а след това се разрежда в 200 – 500 ml. Преди започване на лечението се прави интрадермална проба за сврьхчувствителност с по 100 UI/ml дестилирана вода и болният се наблюдава 3 h. При диаметьр на папулата до 10 mm пробата е отрицателна.
 

Реклама