Astemizole (DCI)

Синоними: Hismanal (Janssen); Astemisan (Zdravlje)

Лекарствени форми: Tabl. x 10 mg; Susp. pro usu interno fl. x 30 ml (10 mg/5 ml).

Действие: Хисманал е мощен хистамин Н1-антагонист с продължителен до 24 h ефект, който е лишен от централно седативно и антихолинергично действие. Абсорбира се бързо в стомашно-чревния тракт и достига пикова плазмена концентрация половин до един час след приемането му. Метаболизира се в черния дроб и се отделя под формата на метаболити предимно с фекалиите и отчасти с урината.

Показания: Прилага се за лечение на постоянни и сезонни алергични ринити, алергични конюнктивити, хронични уртикарии и други алергични състояния.

Особености на приложение и дозировка: Дозира се по 1 таблетка дневно или по 10 ml от разтвора за орална употреба. Абсорбцията му не се повлиява от приемането на храна. При повишаване на дозата има риск от удължаване на QT на ЕКГ.

На деца над 2 години дневната доза е по 1 ml от суспенсията на всеки 10 kg телесна маса.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се прилага едновременно с кетоконазол и еритромицин поради риск от камерни тахикардии и аритмии.

Странични ефекти: Има много добра поносимост. Понеже е лишен от централно седативно и антихолинергично действие, не оказва влияние върху дейности, изискващи умствена будност. При продължително лечение може да настъпи повишаване на телесната маса.

Противопоказания: Не се препоръчва приемането му през първите 3 месеца на бременността, при пациенти с хипокалиемия, тежка чернодробна недостатъчност и при пациенти със синусова брадикардия под 55 удара в минута или с удължаване на QT сегмента на ЕКГ поради опасност от възникване на камерна тахикардия. Да не се комбинира с медикаменти, които удължават QT сегмента на ЕКГ.

 

Реклама