Atovaquone (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Пиковата плазмена концентрация има бифазен профил: първи пик от 1 до 8 h след приемането и втори – от 24 до 96 h. Това се дължи на факта, че мепрон има ентеро-хепатален кръговрат – екскретира се от системното кръвообращение в жлъчката и след това отново се абсорбира. Има дълъг полуживот – 2,9 дни при здрави доброволци и 2,2 дни при болни от СПИН. Свързва се с плазмените протеини повече от 99,9 %.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

При деца има ограничен опит с дози от 10 до 40 mg/kg за 24 h в един прием.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към препарата. 
Тъй като мепронът се използва при пациенти с напреднал СПИН трудно е да се прецени дали страничните прояви не се дължат и на съпътстващи медикаменти. Най-често се наблюдават гадене, диария, повръщане, запек, главоболие, температура, пруритус, коремни болки.
Препоръчва се доза от 750 mg (3 таблетки) 3 пъти дневно по време на хранене. Курсът на лечение продължава 3 седмици. Препаратът се приема винаги с храна. Нагладно се получават ниски плазмени концентрации и слаб ефект от лечението.
За лечение на леки и умерено тежки инфекции, причинени от Pneumocystis carinii, когато лечението с ко-тримоксазолови препарати е невъзможно.
Atovaquone е антипротозоен медикамент, аналог на Ubiquinon. Той блокира индиректно цитохромните ензими, което води до нарушена синтеза на нуклеиновите киселини и на анденозинтрифосфата. Неговата ефективност за лечение на инфекции, причинени от Pneumocystis carinii и Plasmodium species е доказана in vitro и в клинични изпитания. Mepron има висока липофилност. Храната, включваща мазнини, увеличава неговата абсорбция.
Tabl. x 250 mg.
Mepron (Burroughs-Wellcome).
 

Реклама