Atropine (DCI)

Синоними: Atropini sulfas (Sopharma), Atropinum sulfiricum Europharm (Europharm), Atropine Aguettant (Lab. Aguettant), Atropine Lavoisier (Lab. Chaix et du Marais).

Лекарствени форми: Atropini sulfas – tabl. x 0,5 mg et x 1 mg, amp. x 1 mg/1 ml, sol. 1 % fl. X 10 ml – капки за очи!; Atropinum sulfuricum Europharm – tabl. x 0,5 mg; Atropine Aguettant – amp. x 0,25 mg/1 ml, 0,5 mg/1ml et x 1 mg/1 ml; Atropine Lavoiser – amp. x 0,25 mg/1 ml, x 0,5 mg/1 ml et x 1 mg/1 ml.

Действие: Атропинът блокира М-холинергичните рецептори и ги прави нечувствителни към медиатора ацетилхолин, който се отделя на окончанията на постганглионарните парасимпатикови нервни влакна. По този начин парасимпатиковите нервни въздействия върху изпълнителните органи се блокират и започва да преобладава тонусът на симпатикус. Тази блокада е обратима и може да се преодолее, ако се повиши концентрацията на ацетихолина. Тъканите имат различна чувствителност към атропина. Най-чувствителни са бронхиалните, слюнчените и потните жлези. Най-устойчиви са париеталните клетки на стомашните жлези. Гладката мускулатура на бронхите, стомашно-чревния тракт, жлъчните и пикочните пътища заемат междинно положение. В ресултат на това атропинът води до изразена броходилатация и потискане секрецията на бронхиалните жлези, който ефект е по-подчертан при астматици. Освен това той разхлабва гладката мускулатура на стомашно-чревният тракт, жлъчните и пикочните пътища и потиска стомашната и по-слабо панкреасната секреция. В терапевтични дози ускорява сърдечната дейност, но не повлиява значително артериалното налягане. Влиянието му върху ЦНС е сложно – в терапевтични дози възбужда дихателния център, а в големи дози може да доведе до парализата му. Намалява тремора и регидността на мускулатурата при паркинсонов синдром. Атропинът антагонизира действието на М-холиномиметиците. Разширява зениците, парализира акомодацията и повишава вътреочното налягане.

Има добра ентерална абсорбация. С плазмените протеини се свързва около 50 %. Времето на плазмения му полуживот е 13 – 38 h. В 80 % се екскретира с урината, главно като глюкуронирани метаболити и около 1/3 непроменен.

Показания: - За купиране на пристъпите от бронхиална астма.

- Язвена болест, пилороспазъм, спазми на черепа, жлъчни и бъбречни колики.

- Брадикардия, АV блок.

- Кинетози – морска, железопътна и въздушна болест.

- За намаляване секрецията на слюнчените, стомашните, бронхиалните и потните жлези.

- Отравяния с ацетилхолин, пилокаприн, физостигмин, фосфорпрганични препарати и други.

- В офталмологията се прилага локално с диагностична и лечебна цел за предизвикване на мидриза и парализа на акомодация на очите

Особености на приложение и дозировка: Перорално се приема в прахове, разтвори от 0,1 % и таблетки по 0,25 – 0,5 mg 2 – 3 пъти дневно. Първоначално лечението започва винаги с малки дози, които постепенно се увеличават. Изключение от това правило са отравянията с фоофорорганични антихолинестеразни средства, при който атропинът е животоспасяващ антидот и се прилагат големи дози до 3 mg мускулно на всеки 15 min до извеждане на болния от коматозното състояние. При пристъп на бронхиална астма се прилага по 0,25 – 0,5 mg парентерално, подкожно или мускулно.

За предизвикване на мидриаза се капва по 1 капка от 1 % разтвор в долния конюктивален сак на всяко око 2 пъти дневно.

Взаимодействие с други лекарства: Да се има предвид засилването на антихолинергичните ефекти при едновременното му приложение с имипраминови антидепресанти и невролептици, фенотиазинови произвидни, Н1-антихистаминови препарати, антипаркинсонови антихолинергици и дизопирамид.

Странични ефекти: Сухота в устата, разширение на зениците с нарушение на акомодацията и фотофобия, жажда, трудно преглъщане, затруднен говор, виене на свят, чести, но безрезултатни напъни за уриниране, атонична обстипация, неспокойствие, обърканост, силна психична възбуда с халюцинации, гърчове,артериална хипотония, тахикардия. Тези прояви се наблюдават при свръхдозиране.

Противопоказания: Глаукома, аденом на простатата, постоперативни парези на червата и пикочния мехур, тежки сърдечни заболявания.

 

Реклама