Aurothiomalat natrium (DCI)

Синоними: Myochrisine injection (MSD), Tauredon (Byk).

Лекарствени форми: Myochrisine – amp. x 25 mg/1 ml et x 50 mg/1 ml; Tauredon – amp. x 10 mg/0,5 ml, x 20 mg/0,5 ml et x 50 mg/0,5 ml.

Действие: Myochrisine и Tauredon са златни препарати, които съдържат стерилен воден разтвор на натриев ауротиомалат, за мускулно приложение. Съдържат 46 % злато. След мускулно приложение се абсорбират бързо и златото се свързва във висок процент с плазмените протеини. Действието им настъпва бавно. Имат супресивен ефект върху синовията при активен ревматоиден полиартрит, тъй като значителна част от златото преминава от кръвта в синовиалната течност и инхибира активността на лизозомните ензими, които се отделят на полиморфоядрени левкоцити и макрофагите. Освен потискане на синовиалното възпаление забавя се деструкцията на хрущялната и костната тъкан.

Показания: Прилага се за базисна терапия на активен ревматоиден артрит у възрастни и при ювенилен артрит. Препоръчва се от някои клиницисти и при псориатичен полиартрит.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се дълбоко мускулно в глутеалната област. Първата инжекция е 10 mg, втората – 25 mg, третата и следващите инжекции са по 25 mg или 50 mg до обща доза 1,0 g. Интервалът между отделните инжекции е една седмица. Не се препоръчва седмичната доза да надминава 50 mg, а през последните години се съветва да се прилага още по-малка седмична доза – 25 mg. При добра поносимост и повлияване на възпалителния процес лечението може да продължи с поддържаща доза от 25 – 50 mg през интервал 3 – 4 седмици. Преди всяка инжекция се контролират състоянието на чернодробните и бъбречните функции и хемограмата. Това е предпочитания парентерален препарата в детската възраст. Прилага се в начална пробна доза от 0,25 – 0,33 mg/kg седмично, след което при добра поносимост, дозата се повишава с 25 – 33 % седмично до максимална седмична доза 1 mg/kg, като еднократно не трябва да надвишава 50 mg.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира с пиразолонови препарати поради засилване на риска от костномозъчна аплазия. Да не се прилага едновременно с пенициламин.

Странични ефекти: Кожни реакции, костномозъчна хипоплазия до аплазия, бъбречни увреждания с протеинурия, чернодробни увреждания с холостатична жълтеница, анафилактоидни реакции. Тези странични прояви на хризотерапията налагат прекратяването. Може да се наблюдават по-често диспептични прояви, които не налагат прекъсване на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към златни препарати, тежка дебилност, SLE, тежки чернодробни и бъбречни заболявания, нарушения на мозъчното и коронарното кръвообращение, костномозъчна хипоплазия, тежка сърдечна недостатъчност, тежък диабет, бременност и лактация. 

 

Реклама