Azonutril 25 (Pharmacia – France)

Лекарствени форми:

Действие:

- Достатъчно количество от всяка аминокиселина, така че един флакон от 125 ml да внася минимални количества по Rose.

- Наличие на хистидин и аргинин, които са есенциални за децата и болните с ХБН.

- Повишено съдържание на аминокиселини със странична верига, които се метаболизират директно от мускулите.

- Значително количество от аргинин и лизин, които стимулират секрецията на СТХ.

Азонутрил 25 не съдържа нито олигоелементи, нито витамини и практически не съдържа електролити. С него се внасят само аминокиселини, без да се доставя енергия от въглехидратен и мастен произход. Разтворът има рН 7,4, осмолалитет 1520 mOsm/kg, осмоларитет 1350 mOsm/l. Анаболният ефект на азонутрил 25 се потвърждава от покачването на нивото на аминокиселините в кръвта, без да се повишава аминоацидурията или азотурията. Установява се положителен азотен баланс и се повишава нивата на общите серумни протеини, на албумините и на протромбина.

Показания:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Самостоятелно се прилага в бавна венозна инфузия, за предпочитане в дълбока вена, в продължение на 8 – 24 h, в зависимост от внасяното количество. Дневната дозировка се определя от азотните нужди, които варират от 100 – 450 mg/kg/24 h, което прави един флакон от 125 ml до два флакона от 500 ml дневно. Може да се внесе комбинирано с липидна емулсия или с по-слабо концентриран въглехидратен разтвор, като се изчислява на един грам азот да съответства 630 – 840 kJ ( 150 – 200 kcal ). В тези случаи инфузията продължава най-малко 12 h, за предпочитане 24 h. Не се позволява прибавянето на каквито и да е медикаменти в банката.
Да се прилага предпазливо при ХБН, тежка чернодробна недостатъчност, сърдечна недостатъчност.
Препаратът съдържа сулфати, които могат да отключат или да влошат алергични реакции. При бързо вливане – опастност от повишаване на осмоларитета.
Прилага се за парентерално хранене.
Азонутрил 25 представлява концентриран хипертоничен разтвор, който в 1000 ml съдържа 148 g чисти кристални аминокиселини, съответстващи на 25 g азот. Аминокиселините, на брой 20, спадат към L серията, без полипептиди. Високата концентрация на азот в препарата позволява да се осигури, когато това е необходимо, значителен азотен внос при нормално количество течности или да се осигури необходимия белтъчен внос при болни, при които се налага ограничение на течностите. Съотношението на есенциалните аминокиселини към общия аминокиселинен състав е 0,51. Подборът на аминокиселините е направен така, че да се създават най-благаприятни условия за белтъчната синтеза:
Fl. x 125 ml, x 250 ml, x 500 ml et x 1000 ml.
 

Реклама