Bacampicilline (DCI)

Синоними: Bacacil (Mack), Bacampicin (Upjohn), Ambacamp 800 (Upjohn), Penglobe (Astra), Spectobid (Roerig)

Лекарствени форми

Действие:

Показания

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Алергия към пеницилини и цефалоспорини. Вирусни инфекции от групата Herpes virus, главно инфекциозна мононуклеоза, поради нарстване на риска от кожни инциденти. По време на бременност и лактация да се има в предвид, че преминава трансплацентарно и в майчиното мляко.
Да не се дава едновременно с алопуринол, защото нараства риска от кожни алергични реакции.
Алергични реакции, главно уртикария, еозинофилия, оток на Квинке, затруднения в дишането, радко анафилактичен шок. Кожни макулопапулозни обриви от алергично и неалергично естество. Стомашно-чревни прояви – гадене, повръщане, диария. Кандидоза. Много рядко повишаване на трансаминазите, остър интерстициален нефрит, анемия, левкоцитопения, тромбоцитопения, които са реверзибилни.
: Прилага се в дневна доза 0,8-1,2g, разпределена в 2 или 3 приема. При септични състояния, ендокардити и менингити се прилага до 2,4g/24h, което се равнява на 6g ампицилин, приложен парентерално.
: Прилага се при инфекции, причинени от Gram(+) и Gram(-) микроорганизми: инфекции на бронхо-пулмоналната система, уроинфекции, инфекции на стомашно-чревния тракт, на жлъчните пътища, ендокардити, менингити, септични състояния.
Бактерициден антибиотик от групата на аминопеницилините, който в организма се хидролизира до ампицилин. Притежава широк спектър на антибактериално действие срещу Gram(+) и Gram(-) микроорганизми. Има бърза и почти пълна абсорбция – до 95%, която не зависи от приемането на храна. Една таблетка от 400mg дава еквивалентна концентрация в серума с тази на 1g ампицилин, приет орално. В терапевтични дози има бърза, значителна и продължителна дифузия в тъканите, специално в бронхите, синусите, интерстициалната течност и серозите.
: Bacacil – tabl. x. 600mg; Bacampicin – tabl. x 400mg et x 800mg; Ambacamp 800 – film-tabl. x 800mg; Penglobe tabl. x 400mg et x 600mg; Spectobid – tabl. x 400mg.
 

Реклама