Basarsen

Действие:

Двуарсеновият триокис е протоплазмена отрова и заедно с фенола оказва дефитализиращ и некротизиращ ефект при поставяне на препарата в пряк досег със зъбната пулпа. Лидокаинът и босилковото масло играят ролята на аналгетици в процеса на виталната ампутация на пулпата, а ефедринът осигурява вазоконструктивно действие. Ефектът на препарата настъпва 24-48 h след прилагането му. След това незабавно се извършва екстрахиране на девитализираната материя от кореновите канали по механичен път.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се интрадентално в количество според преценката на стоматолога. Максимален срок на приложение 48 h, след което незабавно трябва да се отстрани за избягване на некроза на периодонциума. 
: Забранено е прилагането му при остри гнойни пулпити. При съмнение за алергия към лидокаин и фенол болният трябва предварително да се тестува.
: Препаратът е силно отровен и трябва да се внимава да не се погълне. Независимо от това, че при прилагането на базарсена зъбният кавитет се обтурира с флетчер, на болния се обръща внимание да не преглъща слюнката си до момента, когато препаратът бъде отстранен.
: При необходимост от бърза девитализация на зъбната пулпа.
Съдържа двуарсенов триокис, лидокаин, ефедрин, фенол, босилково масло и пълнители.
 

Реклама