Basiliximab (DCI)

Синоними: Simulect (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

Той действа като имуносупресивен агент, който блокира интерлевкин-2-рецептора като се свързва компетитивно и специфично с алфа-веригата на IL-2-рецептора (IL-2R-алфа, познат също и като CD25 антиген) разположен върху повърхността на Т лимфоцитите. Този рецептор – IL-2R-алфа се представя на повърхността само на активираните Т-лимфоцити и блокирането му води до директно до потискане на патологичния път на отхвърляне на присадката. Освен потискането на клетъчния имунен отговор, базиликсимаб намалява отговора на имунната система като цяло срещу антигенни стимули. Приложен венозно има доза-зависим тип на разпределение и серумната концентрация расте пропорционално. Има терминален полуживот от 7,2 ± 3,2 дни. Общият клирънс на препарата е 41 ± 19 ml/h независимо от теглото, възрастта, расата или пола на пациента. При адекватен дозов режим, средното насищане с базиликсимаб на IL-2R-алфа е 36 ± 14 дни. Не променя броя на циркулиращите лимфоцити, нито фенотипното им разпределение.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към базиликсимаб.
Кардио-васкуларни: Хипертония. Респираторни: диспнея, инфекции, кашлица, ринит. Гастро-интестинални: запек, гадене, диария, коремна болка, диспепсия, монилиаза. Метаболитни: хиперкалиемия, хипокалиемия, хипергликемия, хиперурикемия, хипофосфатемия, хипокалциемия, хиперхолестеролемия, ацидоза, увеличаване на теглото. Неврологични: главоболие, тремор, замайване, безсъние. Уро-генитални: дифузия, инфекции. Кожни: акне. Други: болка, периферни отоци, треска, вирусни инфекции, астения.
Не са узтановени. За профилактика на отхвърляне на трансплантата се използва в комбинация със следните препарати без риск от засилване на страничните реакции: ATG/ALG, azathioprine, кортикостероиди, cyclosporine, mycophenolate mofetil, и анти-CD3 серуми.
За възрастни се препоръчват две дози по 20 mg. За деца от 2 до 15 години се препоръчват 2 дози от по 12 mg/m2 всяка, максимално – 20 mg на доза. Първата доза се прилага 2 часа преди, а втората – 4 дни след трансплантацията. При прояви на свръхчувствителност, втората доза не се прилага. Прилага се в периферна или централна вена за 20-30 min. Ампулата от 20 mg се разтваря с 5 ml разтворител и се доразтваря в 50 ml физиологичен серум или 5% глюкоза. Обичайно се комбинира с циклоспорин и костикостероиди. Жени във фетилна възраст трябва да осигурят ефективна контрацепция преди започването, през целия период на лечението и най-малко 2 месеца след приключването. Кърмачките не трябва да кърмят.
За профилактика на острото отхвърляне на присадката след бъбречна трансплантация в комбинация с други медикаменти – напр. циклоспорин и кортикостероиди.
Базиликсимаб е химерично (мише/човешко) моноклонално антитяло (IgG), получено посредством рекомбинантна ДНК технология.
Amp. x 20 mg.
 

Реклама