Beclometasone (DCI)

Синоними: Becotide (Glaxo), Becotide rotadisk (Glaxo), Becloforte (Glaxo), Beclomet (Orion), Aldecin Inhaler (Essex Chemie), Aldecine (Byk), Arumet (Ankerpharm GmbH), Sanasthmyl Dosieraerosol (Glaxo), Viarox Dosier-Aerosol (Byk Gulden), Beclocort forte (Ciech Polfa).

Лекарствени форми: Dosier-Aerosol за 200 инхалации х 50 mg; Dosier-Aerosol за 80 инхалации х 250 mg.

Действие: Беклометазоновият дипропионат е гликокортикостероиден препарат с избирателно действие върху белия дроб, приложим в инхалационна форма. Ефективната дозировка с терапевтичен ефект при бронхоспастични състояния е обикновено по-ниска, отколкото ефективните перорални или парентерални дози на другите гликокортикостероидни препарати, с които се намалява опасността от страничните ефекти на гликокортикостероидната терапия. След приемане на една инхалаторна доза голяма част от препарата се отлага в орофаринкса и мундщука на инхалатора, като само част достига до белите дробове. В белодробната тъкан беклометазон дипропионат се хидролизира до беклометазон, а дозата отложена в орофаринкса се абсорбира и се метаболизира в черния дроб. До 96-ия час 35 – 76 % от дозата се отделят главно с фекалиите, основно като поляризирани метаболити. До 14 % от дозата се екскретират с урината. Преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания: Прилага се да поддържаща терапия след извеждане на болните от тежък астматичен пристъп с парентерално приложени гликокортикостероидни препарати, а така също при болни с бронхоспастични състояния, неподдаващи се на лечение с бронходилататори.

Обичайна дозировка: Две инхалации по 50 mg 3 – 4 пъти дневно. При деца над 6 години дозата е 50 – 100 µg, 2 – 4 пъти дневно в зависимост от терапевтичния ефект.

Особености на приложение и дозировка: При едно натискане на вентила се разпръсква препарат в количество 50 mg. Поддържащата доза при възрастни обикновено съставлява две инхалирания – 100 mg, 3 – 4 пъти дневно, но дозата трябва да се индивидуализира съобразно състоянието и дозата на предварително получения парентерално или перорално гликокортикоиден препарат, като при намаляване на дозата на перорално или парентерално прилагания препарат се увеличава инхалационната доза на бекотида. Максимално за едно денонощие могат да се направят 20 инхалации с бекотид (1 mg). Когато се използва бекотид от 250 mg, при едно натискане на вентила се освобождава 250 mg беклометазонов дипропионат. Becotide rotadise (Glaxo) – представляват дискове от двойно фолио, включващи по 8 равномерно разположени дози, като всяка доза съдържа смес от 100 или 200 µg беклометазон и лактоза. Тези дискове са предназначени за инхалиране само с помощта на системата Becotide diskhaler.

Странични ефекти: Дрезгав глас, гъбични инфекции с кандида в устната кухина и гърлото.

Противопоказания: Белодробна туберкулоза и белодробна микоза, през първите месеци на бременността.

 

Реклама