Bellergamin (Sopharma)

Лекарствени форми:

Действие:

Белергаминьт повишава тонуса и усилва контракционната способност на матката.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки нарушения на бьбречните и чернодробните функции, кьрмачки, водачи на МПС и работещи с опасни машини.
При високи дози може да има сьхнене в устата, смущения в акомодацията.
Назначава се обикновено по 3 – 4 дражета дневно, разпределени в 3 приема. При тежки случаи дозата може да се повиши до 6 дражета дневно. При по-продьлжително приложение дозировката трябва да се намали постепенно.
Като седативно средство при сьстояния на вьзбуда и напрегнатост, неврози, тиреотоксикоза, язвена болест, кинетози, синдром на Мениер, уртикаария, безсьние, мигрена, вазомоторен ринит, дисменорея и други.
Комбиниран препарат сьс седативно действие както вьрху ЦНС така и вьв вегетативния отдел на нервната система. Алкалоидите на беладоната оказват централно холинолитично и по-силно периферно М-холинолитично действие, в резултат на което премахват спазмите на гладкомускулните органи с холинергична инервация и намаляват секрецията на жлезите. В малки дози те имат седативно действие, докато в големи дози вмьзбуждат ЦНС. Ерготаминьт сьщо притежава седативно действие, потиска слабо метаболитните процеси и има адренолитичен ефект. Фенобарбитальт в приложената доза оказва бавно настьпващо седативно действие.
Drag. = тотални алкалоиди на Atropa belladonna вьв вид на тартарати - 0,1 mg + Ergotamini tartaras – 0,3 mg + Phenobarbital 20 mg.
 

Реклама