Bendroflumethiazide (DCI)

Синоними: Sinesalin (ICI), Naturine Leo (Lab.Leo SA).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания :

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства :

  • тиенилова киселина поради риск от интратубуларна преципитация на урати и развитие на ОБН;

  • с литиеви препарати, които могат да причинят torsades do pointes: лидофлазин, прениламин и винкамин.

Странични ефекти:

Противопоказания:

Както на останалите диуретици от тиазидната група.
Както на останалите диуретици от тиазидната група.
Не се препоръчва комбинираното му приложение с:
Като антихипертензивно средство началната му дозировка е 5 – 20 mg. В зависимост от отговора се провежда поддържащо лечение с 2,5 – 5 mg/24h. Като диуретик се дозира по 5mg за предпочитане по време на закуска сутрин. Не се използва в педиатрията.
Прилага се за монотерапия на АХ, особено съчетана с отоци и сърдечна недостатъчност, а също така и за комбинирана антихипертензивна терапия. Прилага се и за лечение на отоци от бъбречен, чернодробен и сърдечен произход.
Тиазиден диуретик, който има мощно диуретично и антихипертензивно действие. Антихипертевнизвното му действие има същия механизъм както на останалите тиазиди. Потиска реабсорбцията на Na + на нивото на кортикалния сегмент и увеличава екскрецията му с урината и в по-слаба степен екскрецията на К+ . Антихипертензивното му действие е свързано с намаление на натриевото съдържание в съдовата стена. Има пълна гастро-интестинална абсорбция и диуретичното му действие настъпва след около 6h от приемането на една таблетка. С плазмените протеини се свързва над 90%. Повече от 2/3 от внесената доза се излъчва по извънбъбречен път. Около 25% се екскретира непроменен с урината.
Tabl.x 5 mg.
 

Реклама