Benfluorex (DCI)

Синоними:Mediator (Servier).

Лекарствени форми:

Действие:

-Действие върху липопротеиновата обмяна. Mediator намалява чревната абсорбция на триглицеридите вследствие потискане активността на панкреасната липаза. Освен това той намалява синтезата на триглицериди и холестерол в черния дроб. Намалява чернодробната стеатоза , индуцирана в диетични режими, богати на липиди и въглехидрати, и възникваща в еволюцията на диабета. Той ограничава отлагането на холестерол в артериалната стена. С тези му ефекти се обяснява намалението на серумната концентрация на триглицеридите и холестерола.

-Действие върху въглехидратната обмяна. Mediator улеснява проникването и утилизацията на глюкозата в клетките и намалява постпрандиалната хипергликемия при диабетици с наднормена телесна маса. Той не действа върху инсулиносекрецията и не може да провокира хипогликемия.

-Действие върху пуриновата обмяна. При пациенти със затлъстяване и хиперурикемия, лекувани с Mediator и съответен диетичен режим, се установява намаление на концентрацията на пикочната киселина в кръвта с около 14%. Абсорбцията му в гастро-интестиналния тракт е бърза и пълна с максимален пик между първия и втория час от приемането. Излъчва се с урината.

Показания:

-При болни с НИЗЗД без изразени клинични прояви, но с наднормена телесна маса, хипертриглицеридемия и хиперурикемия.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Хроничен панкреатит, бременност, лактация
Диспептични прояви: гадене, повръщане, гастралгии, диария. Понякога се наблюдават астения, сомнолентност или вертигинозни прояви. Странични ефекти се наблюдават обикновено при дневна доза над 3 таблетки.
Дневната доза е обикновено 3 таблетки, с която може да се започне още от началото на лечението или първата седмица се дозира по 1 таблетка сутрин и вечер и от третата седмица нататък по 1 таблетка 3 пъти дневно. По-късно в зависимост от получените резултати дневната дозировка може да се намали на 2 или даже на 1 таблетка. В съчетание със съответен диетичен режим лечението с Mediator може да продължи дълго време с поддържаща доза. Ако след 3 -6-месечно лечение н есе получи задоволително намаление на серумната концентрация на липидите, лечението с Mediator се прекратява и се включват други средства.
-Прилага се при хиперлипопротеинемии от ІІБ и ІV тип по Frederickson в съчетание със съответен диетичен режим.
Mediator повлиява благоприятно няколко метаболитни рискови фактора, които водят до акцелерация на атерогенезата:
Tabl.x 150 mg.
 

Реклама