Benfotiamin (DCI)

Синоними: Benfogamma (Worwag).

Лекарствени форми: Drag. x 50 mg.

Действие: Бенфотиаминът е синтетичен тиаминов дериват, който притежава фармакологичните ефекти на Vit. B1, но го превъзхожда по редица фармакокинетични особености. Той е мастноразтворим и има почти 100 % абсорбция след орално приложение, 34 пъти по-висока бионаличност от водноразтворимия тиаминхидрохлорид и достига по-високи концентрации в плазмата, в отделените чрез центрофугиране кръвни клетки, в нервните клетки и в миокарда. Делът на превръщане в биологично активни ко-ензими при бенфотиамина е 2 до 5 пъти по-голям, отколкото след прием на еквивалентни количества тиаминхидрохлорид. Освен това бенфотиаминът е значително по-устойчив на разграждане от ензима тиаминаза.

Показания: - За профилактика и лечение на състояния на недоимък на витамини от В-групата в комбинация с други витамини от тази група.

  • При хронични алкохолици.

Особености на приложение и дозировка

Странични ефекти

Противопоказания

: Алергия към тиамин.
: В редки случаи се наблюдават алергични реакции – уртикария, екзантем и други.
: За профилактика се прилага по 1 драже дневно. С терапевтична цел се прилага по 3 дражета, а в някои случаи и до 5 дражета 2 – 3 пъти дневно. Дражетата се приемат несдъвкани с малко течност.
 

Реклама