Benzjodarone (DCI)

Синоними: Amplivix.

Лекарствени форми: Tabl.x 100 mg; Amp.x 150 mg.

Действие:

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Напреднала ХБН.
Не се препоръчва приложението му при висока урикозурия поради риск от калкулоза.
Таблетките се приемат по време на хранене. По време на лечението трябва да се дава голямо количество течности, най-добре алкални минерални води за алкализиране на урината.
Лечението се започва обикновено с половин до една таблетка дневно в продължение на 5 – 6 дни, след което дневната доза се увеличава постепенно с половин до една таблетка под контрол на концентрацията на пикочната киселина в серума. През първите 10 дни може да се комбинира с колхицин по 1 – 1,5 mg дневно за профилактика на кризите.
Прилага се за лечение на подагра с тофи и без тофи, на хронична ставна подагра, идиопатична хиперурикемия, вторични хиперурикемии, профилактично се прилага при миелопролиферативни заболявания, при лечение с цитостатици и при лечение за отслабване. Прилага се и при подагра у хипертоници и болни с ИБС.
Има изразено урикозурично действие. Дневната доза от 100 – 200 mg per os намалява концентрацията на пикочна киселина в серума до много ниски стойности. Тъй като увеличението на уратите в урината е по-малко, отколкото намалението на пикочната киселина в кръвта, допуска се, че бензйодаронът има и урикоинхибиторно действие в тъканите. Освен това той е добър спазмолитик на уретера. Има и коронародилататорно действие и увеличава избирателно коронарния кръвоток.

 

Реклама