Benzoclidini hydrochloridum (DCI)

Синоними: Oxylidin (Medexport).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- За лечение на хипертонична болест, предимно в I и II стадий. Приложен мускулно дава добьр ефект за купиране на хипертензивни кризи.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия кьм препарата, ХБН, хипотензия.
Има добра поносимост. Рядко се наблюдават сухота в устата, гадене, отпадналост, които обикновено изчезват спонтанно в хода на лечението. При мускулно инжектиране може да се получи леко опиянение и много рядко кожни обриви.
Оксилидиньт потенцира ефектите на сьнотворните средства, на наркотичните аналгетици и на локалните анестетици.
При вьзрастни отначало се прилага о 1 таблетка 3 – 4 пьти дневно. При необходимост дозата се повишава постепенно до 120 – 300 mg/24 h, разпределена в 3 – 4 приема. При тежки случаи и в психиатричната практика лечението може да се започне с парентерално приложение – по 1 ампула от 20 mg мускулно 2 пьти дневно и след овладяване на клиничните прояви се преминава кьм орално приложение. При хипертензивни кризи се инжектира мускулно по 1 – 2 ампули от 50 mg. Курсьт на лечение с оксилидин продьлжава от 2 – 4 седмици до 2 и повече месеца.
- Прилага се при невротични и неврозоподобни сьстояния с тревожно-депресивен синдром с различна генеза, особено свьрзани с разстройства на мозьчното крьвообращение, нарушения на сьня, циркуларна меланхолия и други.
Оксилидиньт е представител на нова група транквилизатори, производни на оксихинуклидина. Притежава анксиолитичен ефект, който се обяснява с понижаване лабилността на коровите неврони и блокиране на ретикуларната формация в мозьчния ствол. Той не притежава централен миорелаксиращ ефект. Има антихипертензивно действие, което се свьрзва с транквилизиращия му ефект, с намаляване вьзбудимостта на вазомоторния центьр, с умерен ганглиоплегичен и адренолитичен ефект. Има и слабо антидепресивно действие. Намалява тревожността, подобрява настроението и сьня, повишава работоспособността. Резорбира се добре в храносмилателния тракт при орално приложение и при мускулно инжектиране. Елиминира се с урината.
Tabl. x 20 mg; Amp. 2 % et 5 % x 1 ml.
 

Реклама