Bepridil ( DCI )

Синоними: Vascor ( Mc Neil ).

Лекарствени форми: Tabl. x 200 mg, x 300 mg et x 400 mg.

Действие: Vascor e калциев антагонист с добре изразено антиангинозно действие и по-слабо проявено антихипертензивно и антиаритметично действие. Той инхибира навлизането на калциевия йонен поток през мембраната на сърдечните и съдовите гладкомускулни клетки. Потиска миокардния контрактилитет, дилатира коронарните артерии и периферните артериоли, намалява кислородната консумация на миокарда, потиска образуването на импулси в специализираните сърдечни клетки и забавя скоростта на провеждането на импулсите в проводната система.

След орално приемане бепридилът се абсорбира бързо и напълно. Действието му започва след 60 min с пиков ефект на втория-третия час. Свързва се с плазмените протеини в 99 %. Има хепатален метаболизъм и време на полуживот 24 h. Екскретира се с урината изключително под формата на метаболити. Преминава през плацентата и в майчиното мляко.

Показания: За профилактика на стенокардните пристъпи при хронична стабилна стенокардия.

Особености на приложение и дозировка: Дозировката е индивидуална . Обикновено се започва с 200 mg един път дневно. След 10 дни дозата може постепенно да се увеличи до максимална – 400 mg дневно. Най-често поддържащата доза е 300 mg/24 h. В детската възраст не се прилага.

Взаимодействие с други лекарства: При едновременно приложение с дигоксин има риск от развитие на брадикардия и AV блок.

Странични ефекти: Главоболие, астения, лесна умора, гадене, запек. Има хепатотоксичен и проаритмичен ефект. Може да доведе до хипотония, AV блок, асистолия, агранулоцитоза, хипотония на матката.

Противопоказания:

Алергия, AV блок ІІ – ІІІ степен, синдром на болния синусов възел, сериозни камерни аритмии, удължен QТ интервал на ЕКГ, декомпенсирана сърдечна недостатъчност, по време на лактация.
 

Реклама