Beractant (DCI)

Синоними: Survanta (Abbott).

Лекарствени форми: Sol. intratracheal 25 mg/ml.

Действие: Препаратът представлява екстракт от говежди бели дробове и съдържа фосфолипиди, неутрални липиди, мастни киселини и сърфактантни протеини към които са добавени колфисцерил палмитат, палмитинова киселина и трипалмитин, с което се имитира почти напълно естествения човешки сърфактант. Берактант намалява повърхностното напрежение до по-малко от 8 dynes/cm in vitro, а in situ възстановява комплайанса и оксигенацията на белите дробове при дефицит на сърфактант.

Показания: За предотвратяване и лечение на респираторен дистрес синдром (РДС – хиалинно-мембранна болест) при недоносени.

Особености на приложение и дозировка: Прилага се само интратрахеално от квалифициран персонал в специализирани здравни заведения. Поставя се катетър (5-French) в интратрахеалната тръба над бифуркацията на трахеята за да се осигури хомогенно разпределение в белите дробове. Определената доза се разделя на 4 субдози, като всяка четвърт се прилага в различно положение на тялото на новороденото:

  • Глава и тяло наклонени леко надолу, главата – обърната надясно.

  • Глава и тяло наклонени леко надолу, главата – обърната наляво.

  • Глава и тяло наклонени леко нагоре, главата – обърната надясно.

  • Глава и тяло наклонени леко нагоре, главата . обърната наляво.

При недоносени с тегло по-малко от 1250 g и с клинични доказателства за дефицит на сърфактант, лечението трябва да започне незабавно – 15 min след раждането. При новородени с рентгенологично доказан РДС, изискващ механична вентилация, лечението започва максимално рано – до 8-ия час след раждането. Значително подобрение в оксигенацията настъпва след няколко минути, необходимо е мониторване за да се избегне хипероксигенация. Обикновено се прилагат 4 дози за първите 48 h от раждането. Интервалът между всяка доза е не по-малко от 6 h. Годният за приложение разтвор е от бял до светлокафеникав цвят с малки партикули. Да не се разклаща или друса ампулата. Прилага се директно, без допълнително разреждане. Берактант се съхранява в хладилник. Преди приложение е затопля на стайна температура за 20 min или за 8 min в ръка. Да не се използват други източници на топлина! Когато се очаква преждевременно раждане, препаратът се приготвя предварително. Затоплената, но неизползвана ампула може да се върне в хладилника само веднъж в рамките на 8 h.

Дозира се по 100 mg (4 ml)/kg както е показано на таблицата:

Тегло

Доза

Тегло

Доза

600 - 650 g

2,6 ml

1301 - 1350 g

5,4 ml

651 - 700 g

2,8 ml

1351 - 1400 g

5,6 ml

701 - 750 g

3,0 ml

1401 - 1450 g

5,8 ml

751 - 800 g

3,2 ml

1451 - 1500 g

6,0 ml

801 - 850 g

3,4 ml

1501 - 1550 g

6,2 ml

851 - 900 g

3,6 ml

1551 - 1600 g

6,4 ml

901 - 950 g

3,8 ml

1601 - 1650 g

6,6 ml

951 - 1000 g

4,0 ml

1651 - 1700 g

6,8 ml

1001 - 1050 g

4,2 ml

1701 - 1750 g

7,0 ml

1051 - 1100 g

4,4 ml

1751 - 1800 g

7,2 ml

1101 - 1150 g

4,6 ml

1801 - 1850 g

7,4 ml

1151 - 1200 g

4,8 ml

1851 - 1900 g

7,6 ml

1201 - 1250 g

5,0 ml

1901 - 1950 g

7,8 ml

1251 - 1300 g

5,2 ml

1951 - 2000 g

8,0 ml

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.
Брадикардия в 11,9 %, кислородна десатурация в 9,8 %, в по-малко от 1 % - бледост, хипотония, хипертония, хипокапния, хиперкапния, апное.
Не са известни.
 

Реклама