Berodual (Boehinger Ingelheim - Germ.); Bronchodual (Boehinger Ingelheim - France).

Лекарствени форми: Berodual - susp. pro inhalationem fl. x 15 ml = 300 аерозолни дози (Fenoteroli hydrobromidum 50 m g + Ipratropii bromidum 20 m g pro dosi); Bronchodual - susp. pro inhalationem fl. x 10 ml = 200 аерозолни дози (Fenoteroli hydrobromidum 50 m g + Ipratropii bromidum 20 m g pro dosi).

Действие: Представлява комбиниран препарат, двете съставки на който взаимно се потенцират и допълват своето бронхолитично действие. Той съчетава бета-2-стимулиращия ефект на фенотерола с антихолинергичното действие на ипратропиевия бромид. Тези два активни принципа действат едновременно върху двата пътя на невровегетативната регулация на бронхиалния тонус. Тази комбинация позволява при намалена доза на бета-2-миметика да се получи едно бронходилатиращо действие, еквивалентно по интензитет и по скорост на това на обичайната доза само на бета-2-стимуланта, както и продължителност на действието 5 - 6 h. Действието му настъпва непосредствено след инхалацията, така че може да се използва и при астматични пристъпи.

Показания: - За симптоматично лечение на астматичните пристъпим

  • За поддържащо лечение на реверзибилния бронхоспазъм при бронхиална астма и при хроничните обструктивни бронхити;

  • За превантивно лечение на астмата, отключена от усилие;

  • При функционално изследване на дишането.

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Поради липса на достатъчно данни да не се прилага през първите 3 месеца на бременността и по време на кърменето на детето.
Странични прояви рядко се наблюдават при обичайната дозировка и те са реверзибилни при спиране на лечението. Може да се наблюдават треперене на крайниците, съхнене в устата и кашлица от раздразване. Не са наблюдавани прояви на тахифилаксия при продължителна употреба.
Преди употреба флаконът се разклаща. Поставя се наконечникът в устата с дъното на патрончето насочено нагоре. Инхалацията се прави по време на дълбока инспирация, последвана от няколко секунди апнея.
При започване на астматичен пристъп се правят 1 - 2 инхалации. При необходимост те могат да се повторят 1 - 2 пъти през няколко минути. За поддържащо лечение се правят 2 - 4 двойни инхалации, разпределени равномерно през денонощието. При функционално изследване на дишането се прави една двойна инхалация.
 

Реклама