Beta-acetyldigoxine (DCI)

Синоними: Beta-acetyldigoxin Ratiopharm (Ratiopharm), Beta-acetyldigoxin 0,2 R.A.N. (R.A.N. Novesia), Digilateral (Usapharm), Digostada (Stadapharm), Digotab (Asta Medica), Digoxin “Didier” (Hormoson Kwizda), Gladixol (Gepepharm), Novodigal (Beiersdorf-Lilly), Stillacor (Wolff), Cedigocin (Novartis).

Лекарствени форми: Beta-acetyldigoxin Ratiopharm – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Beta-acetyldigoxin 0,2 R.A.N. – tabl. x 0,2 mg; Digilateral – drag. x 0,15 mg; Digostada – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Digotab – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Digoxin “Didier” – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Gladixol – tabl. x 0,1 mg; Novodigal – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Stillacor – tabl. x 0,1 mg et x 0,2 mg; Cedigocin – tabl. x 0,25 mg.

Действие: Представлява ацетилиран дигоксин. Отличава се от дигоксина с по-бързата си и по-високата си ентерална абсорбция – над 75 – 80 %. Характеризира се с изразен брадикарден ефект и по-слаб от този на дигоксина кумулативен ефект.

Показания: За лечение на застойна СН с нисък сърдечен дебит, особено когато има тахикардия или тахиаритмична форма на предсърдно мъждене. Подходящ е и за провеждане на поддържащо лечение след постигане на компенсация с други дигиталисови препарати. У нас се прилага рядко.

Обичайна дозировка: Дозата на насищане е 1,2 – 1,6 mg, внесена per os за 2 – 4 дни, по 0,4 – 0,6 mg/24 h. Поддържащата доза 0,2 – 0,3 mg/24h. При ХБН дозировката трябва да се редуцира съответно на креатининовия клирънс.

Взаимодействие с други лекарства: Да не се комбинира едновременно с венозно внасяни калциеви препарати!

Странични ефекти: Има добра поносимост. При свръхдозиране се наблюдават диспептични прояви – гадене, безапетитие, повръщане, диарии; зрителни смущения – намалено зрение, ксантопсия, фотофобия, диплопия; сърдечни прояви – брадикардия, политопна екстрасистолия, камерна бигеминия, нарушения в AV проводимостта; неврологични смущения – обърканост, главоболие, афазия, халюцинации. Те налагат прекратяване на приложението му и започване на лечение с калиеви препарати, лидокаин, фенитоин или бретилиум тозилат.

Противопоказания: Изразена брадикардия, AV блок ІІ или ІІІ степен, камерни ритъмни нарушения, WPW синдром, обструктивна кардиомиопатия, синдром на болния синусов възел, хипокалиемия, хиперкалциемия. 

 

Реклама