Beta-pyridylcarbinol (DCI) = 3-Pyridinmethanol

Синоними: Ronicol retard (Roche), Radecol 100 (Europharm), Pyridylcarbinol retard-Ratiopharm (Ratiopharm).

Лекарствени форми: Ronicol retard – drag.x 150 mg; Radecol 100 – tabl.x 100 mg; Pyridylcarbinol retard-Ratiopharm – tabl.x 150 mg.

Действие:

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Декомпенсирана сърдечна недостатъчност, шокови състояния, пресен миокарден инфаркт, свръхчувствителност.
може да причини преходно зачервяване на кожата и чувство на топлина.
За лечение на хиперлипопротеинемии се прилага в значително по-големи дози – по 300 mg 3 – 4 пъти дневно продължително време.
2 х 1 – 2 дражета дневно.
Прилага се за лечение на хиперлипопротеинемии от ІІ А, ІІ Б, ІІІ и ІV тип. Прилага се и при нарушения в периферното кръвообръщение свързани с атеросклероза, диабет, облитериращ тромбангиит, болест на Raynaud, акроцианоза, синдром на Meniere, стенокардия и други.
Бета – пиридилкарбинолът е производно на никотиновата киселина. В организма част от него се метаболизира до никотинова киселина. Понижава серумната концентрация на VLDL и на триглицеридите и значително по-слабо намалява нивото на холестерола в серума. Освен това има и миотропно съдоразширяващо действие както върху периферните , така и върху коронарните съдове.
 

Реклама