Bezafibrate (DCI)

Синоними:Bezalip (Boehringer Mannheim), Cedur (Boehringer Mannheim), Befizal (Oberval), Bezafibrat (Heumann), Bezafibrat – Ratoipharm (Ratiopharm), Befibrat (Henning), Bezacur (Hexal Pharma) , Bezamidine (KPKA), Verbital (Faran), Beza-Lande (Delalande).

Лекарствени форми: Bezalip – tabl.x 200 mg; Cedur darag.x 200 mg,drag.retard x 400 mg; Befizal - tabl. X 200 mg, tabl.LP x 400 mg; Bezafibrat – film-tabl.x 200 mg; Bezafibrat – Ratoipharm – drag.x 200 mg, tabl.retard x 400 mg; Befibrat – drag.x 200 mg; Bezacur – drag.x 200 mg; Bezamidine – tabl.x 200 mg; Verbital – film-tabl.x 200 mg; Beza-Lande – drag.x 200 mg et x 300 mg.

Действие:

Безафибратът се абсорбира добре след орално приложение и бионаличността му е от порядъка на 90%. Свързва се силно с плазмените протеини – 95%. Плазменият му полуживот е около 2 h. Елиминира се почти изцяло с урината – половината непроменен, а другата половина като метаболити , свързани с глюкуроновата киселина. Елиминацията на безафибрата е намалена при ХБН.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба: Т

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Тежки чернодробни и бъбречни увреждания.
Обикновено се понася добре. Може да се проявят стомашно-чревни смущения, алергични реакции и много рядко – миозитоподобен синдром. Може да се наблюдават и смущения в потенцията.
Безалипът потенцира действието на антикоагулантите от кумариновия ред, поради което при едновременно лечение дозата на кумариновите препарати се намалява с 30 – 50 % от обичайната и по-нататък лечението се провежда в зависимост от протромбиновото време.
аблетките се вземат несдъвкани с малко течност.
Прилага се три пъти дневно по едно драже от 200 mg след ядене. При получаване на оптимален терапевтичен резултат, специално при хипертриглицеридемии, дозата може да се намали на една таблетка сутрин и вечер. При ХБН дозировката се намалява в зависимост от величината на гломерулната филтрация. При диализираните пациенти се прилага по 1 таблетка от 200 mg на 2 – 3 дни.
Cedur – 3 x 1 драже дневно; Cedur retard – 1 драже дневно.
Прилага се за лечение на ІІ, ІІІ, ІV и V тип хиполипопротеинемии.
Безафибратът има антихиперлипопротеинемично десйтвие. Той намалява биосинтезата на холестерола , като потиска активността на ензима HMG CoA-редуктаза. Намалената биосинтеза на триглицериди се свързва с потискане активността на ацетил СоА-карбоксилаза, което води до намалено образуване на свободни мастни киселини, от които зависи синтезата на триглицеридите. За хиполипопротеинемичния му ефект допринася и повишения под въздействието му катаболизъм на богатите на триглицериди липопротеини. Ефектът му е най-подчертан върху съдържанието на триглицериди във VLDL и LDLи по-малко по отношение серумната концентрация на общия холестерол и разпределението му в отделните липопротеинови класове.
 

Реклама