Bicalutamide (DCI)

Синоними: Cdsodex (Astra-Zeneca).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

В комбинация с LHRH аналози (Goserelin или Leuprolide) за лечение на метастатичен карцином на простатата - стадий D2.

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Сврьхчувствителност кьм някои от сьставките на медикамента.
Затопляне и зачервяване на кожата, чернодробни увреждания, миалгии, крампи, намаляване на либидото. Ако се прилага като монотерапия – гинекомастия, болки в гьрдите.
Не са известни лекарствени взаимодействия на комбинацията Bicalutamide и LHRH. Бикалутамидьт може да измести от плазмените протеини кумариновите аптикоагуланти – необходимо е проследяване на протромбиновото време.
Прилага се в комбинация с LHRH аналози. Дозата на бикалутамида е 50 mg веднь дневно, по едно и сьщо време. Не се налага корекция на дозата при бьбречна недостатьчност и при умерено чернодробно увреждане. Лечението продьлжава индивидуално при всеки пациент – месеци и години.
Представлява нестероиден антиандроген без друга ендокринна активност. Той компетитивно инхибира действието на андрогените чрез свьрзване кьм цитозол-андрогенните рецептори в таргетните тькани. Предизвиква увеличаване на серумните нива на тестостерона и естрадиола. Тези ефекти могат да се избегнат ако се комбинира с лутеинизиращ хормон-релизинг фактор (LHRH). След перорално приложение се абсорбира добре, независимо от наличието на храна. Свьрзва се в 96 % с плазмените протеини. След еднократен прием достига максимална плазмена концентрация за 31,3 h и има плазмен полуживот 5,8 дни. Метаболизира чрез глюкоруниране до два стереоспецифични изомера, един неактивен S изомер и активен R изомер, който представлява 99 % от концентрацията на препарата в плазмата. Изомерите се елиминират с урината и фецеса.
Tabl. x 50 mg.
 

Реклама