B-Insulin “Berlin-Chemie” (Berlin-Chemie)

Лекарствени форми: Fl. x 400 UI/10 ml (40 UI/ml).

Действие: B-Insulin “Berlin-Chemie” представлява слабо кисел разтвор на чист кристален инсулин с прибавка на синтетична небелтъчна компонента (Aminochinurid). Притежава по-бавен начален ефект – действието му настъпва около 1 h след инжекцията, достига максимума за 3 – 6 h и продължава 10 – 18 h. Освен самостоятелно може да се инжектира смесен с обикновен инсулин, с което се скъсява началото на действието му.

Показания: Инсулинозависим тип диабет.

Особености на приложение и дозировка: Инжектира се подкожно 2 пъти дневно – сутрин и вечер, 30 – 45 min преди нахранване. Дневната доза е индивидуална съобразно състоянието на болния и в съответствие с инсулиновите му нужди. Максималната еднократна доза не трябва да надвишава 40 UI. Първоначалната ориентировъчна дневна дозировка се адаптира съобразно данните от кръвозахарните и уринозахарните профили, като се коригира през 3 – 4 дни с 4 – 6 UI до получаване на оптимален резултат. Болни, лекувани с друг вид инсулин, могат да преминат под лекарски контрол на лечение с B-Insulin, като в началото се прилага същата доза.

Странични ефекти: Хипогликемични реакции при предозиране, алергични реакции, болезнени фиброзни надебелявания на мястото на инжектирането, липодистрофия у жените.

Противопоказания: Инсулинова алергия, сърдечна и бъбречна недостатъчност, леки форми на диабет със склонност към хипогликемични реакции, отоци.

 

Реклама