Biostim (Cassenne)

Лекарствени форми: Tabl. x 1 mg.

Действие: Биостим представлява гликопротеин, изолиран от Klebsiella pneumoniae. Има подчертана имуностимулираща активност спрямо различни клетъчни популации и някои имунологични медиатори, участващи в антиинфекциозната защита: макрофаги NK (Natural killer cels), В лимфоцити, Т лимфоцити, колонии стимулиращ фактор (CSF), интерлевкин-1 (IL-1). Клинично активността на биостим се изразява в намаление броя и продължителността на инфекциозните рецидиви, както и в намаление на необходимостта от антибактериална терапия.

Показания: За профилактично лечение на рецидивиращите хронични респираторни инфекции – бактериални, вирусни или гъбични, при деца и възрастни.

Особености на приложение и дозировка: Лечението се провежда в три последователни месеца по следната схема:

  • І курс – по 2 таблетки дневно сутрин нагладно в продължение на 8 дни, след което 3 седмици почивка;

  • ІІ курс – по една таблетка сутрин нагладно в продължение на 8 дни, след което 3 седмици почивка;

  • ІІІ курс – по една таблетка сутрин нагладно в продължение на 8 дни, с което лечението приключва.

Не се препоръчва повече от 32 таблетки (4 кутии) за една година.

Странични ефекти:

Противопоказания

: Бременност, деца до една година, автоимунни заболявания. 
Много рядко са наблюдавани гастро-интестинални прояви.
 

Реклама