Biperidene (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Обикновено лечението се започва с по ½ таблетка от 2 mg три пъти дневно и постепенно дозата се увеличава до 6 – 12 mg/24 h, разпределена в няколко перорални приема. Ретардните таблетки се приемат по една, евентуално 2 таблетки в един прием сутрин. Парентерално се прилага мускулно или венозно по 2,5 – 5 mg за постигане на бърз ефект. При необходимост тази доза може да се повтори след 30 min.
: Глаукома, аденома на простатата, стенози на гастро-интестиналния тракт, декомпенсирани кардиопатии. Да се избягва комбинирането му с други антихолинергични средства, тъй като се увеличават нежеланите странични ефекти, без да се повишава терапевтичната ефективност.
: Сухота в устата, смущения в акомодацията, повишение на очното налягане, микционни смущения, констипация, изключително рядко световъртеж. В изолирани случаи, особено при стари хора, са наблюдавани психическа обърканост, еуфория, възбуждане.
: Болест на Паркинсон, паркинсонов синдром, включително и медикаментозен невролептичен паркинсонов синдром.
: Biperidene е синтетично антипаркинсоново средство и коректор на екстрапирамидните синдроми. Ефектите му са свързани с неговото централно и периферно антихолинергично действие. Има и миоспазмолитично, никотинолитично и гангиоплетично действие. Парасимпатиколитичната му активност обяснява значителното намаление на хиперсиливацията. Проявява и лека антидепресивна активност.
: Akineton (Abbott) – tabl. x 2 mg, drag. retard x 4 mg, amp. x 5 mg/1 ml; Akineton (Nordmark) – tabl. x 2 mg, drag. retard x 4 mg, amp. x 5 mg/1 ml; Akineton Retard (Biosedra) – tabl. x 4 mg; Biperiden-Neuraxpharm – tabl. x 2 mg, amp. x 5 mg/1 ml; Biperiden-Ratiopharm – tabl. x 2 mg.
: Akineton (Abbott), Akineton (Nordmark), Akineton Retard (Biosedra), Biperiden-Neuraxpharm (Neuraxpharm), Biperiden-Ratiopharm (Ratiopharm).
 

Реклама