Bivalirudin (DCI)

Синоними: Angiomax (The medicines Co.).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка:

Прилага се само интравенозно. Препоръчвана доза 1,0 mg/kg болус, последвана от 4 часова венозна инфузия на 2,5 mg/kg/h. Лечението може да продължи с инфузия на 0,2 mg/kg/h до 20 часа ако е необходимо.Лечението започва непосредствено преди РТСА в комбинация с аспирин 300-325mg дневно. Дозата на бивалирудинът се редуцира при ХБН според показателите на коагулограмата. 
: Свръхчувствителност, активно кървене.
: Едновременното приложение с фибринолитици, индиректни антикоагуланти и антиагреганти увеличава риска от кървене.
: Кръвоизливи. Рядко треска, инфекции, хипотония, камерни аритмии, олигурия.
За лечение на нестабилна ангина пекторис след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА).
Ангиомакс е синтетичен, високоспецифичен директен и обратим инхибитор на тромбина. Той инхибира обратимо циркулиращия и намиращия се в тромбите тромбин и удължава аРТТ, ТТ и РТ по доза-зависим тип. Антикоагулантният ефект настъпва незабавно, а 1 h след прекратяване на инфузията аРТТ, ТТ и РТ се нормализират. След венозно приложение на 1 mg/kg болус и 4-часова инфузия 2,5 mg/kg/h се достигат стабилни серумни концентрации от 12,3 ± 1,7 μg/ml. Не се свързва с плазмените протеини или еритроцитите При нормална бъбречна функция, бивалирудинът има време на полуживот от 25 min. Очиства се от плазмата през бъбреците посредством протеологични процеси. Около 25% се диализират.
Fl. x 250 mg.
 

Реклама