Brivudine (DCI)

Синоними: Helpin (Berlin-Chemie).

Лекарствени форми: Tabl.x 125 mg.

Действие: Бриводин представлява селективен инхибитор на репликацията на Herpes simplex virus (HSV1)тип 1 и Varisella- Zoster virus (VZV). Той е нуклеозиден аналог от второ поколение. В организма се трансформира в активната си форма бриводин трифосфат, в синтезата на която участва вирус-кодираната дезоксипиримидинкиназа. След перорално приемане се абсорбира бързо.

Показания: Прилага се за лечение на вирусни инфекции, причинени от HSV1 и VZV.

Особености на приложение и дозировка: При възрастни се прилага по 125 mg 4 пъти дневно през 6h. В детска възраст се прилага по 5mg/kg/8h. Курсът на лечение продължава 5 дни, а при по-тежки случаи – 7 – 10 дни.

Странични ефекти: В хода на лечението могат да възникнат анорексия, алергични реакции. По-рядко се наблюдават гранулоцитопения, тромбоцитопения, протеиурия, глюкозурия, повишение серумните нива на аминотрансферазите.

Противопоказания: Свръхчувствителност към препарата, алергичин заболявания, тежки чернодробни уврежадния.

 

Реклама