Buflomedil (DCI)

Синоними: Bufedil (Abbott), Buflomedil-Ratiopharm (Ratiopharm), Defluina Peri (Nattermann), Fonzylane (Lafon – France), Loftyl (Abbott – France).

Лекарствени форми:

Действие:

Показания:

- Парентерално се прилага за лечение на болезнените пристъпи по време на исхемични кризи при артериопатии в съчетание с хирургично лечение или при подготовка за хирургично лечение.

Странични ефекти:

Особености на приложение и дозировка:

Перорално се прилага по 1 таблетка от 150 mg 3 – 4 пъти дневно или по 1 таблетка от 300 mg или по 2 ml (300 mg) от разтвора за перорална употреба 2 пъти дневно. Таблетките с пролонгирано действие (600 mg) се прилагат по 1 дневно. Парентерално се инжектира мускулно или за предпочитане венозно бавно по 50 mg 2 – 4 пъти дневно. Може да се приложи и във венозна перфузия, като 100 – 200 mg буфломедил се разрежда в изотоничен разтвор на NaCl или Serum Glucosae 5 % 500 ml. Дневно се правят 2 перфузии. При болни с ХБН дневната дозировка трябва да се редузира наполовина
В редки случаи – нарушения на стомашно-чревния мотилитет, гадене, главоболие, вертигинозни прояви, сърбеж по крайниците, чувство на кожна топлина. Тези прояви са транзиторни.
- Перорално се прилага за симптоматично лечение на claudicatio intermittens при хронични облитериращи артериопатии на долните крайници и болест на Рейно.
Buflomedil представлява вазодилататор, чийто механизъм на действие не е напълно изяснен. Счита се, че има папавериноподобно и алфа-адренолитично действие. Той възстановява микроциркулацията и я прави функционално ефикасна, като отваря прекапилярните сфинктери, спастично свити в ущърб на артерио-венозните шънтове. Увеличава се броят и диаметърът на капилярните бримки и се повишава скоростта на циркулацията на еритроцитите. В терапевтични дози буфломедилът не мобилизира големи маси кръв и не променя значимо сърдечната хемодинамика – систолно и диастолно АН, сърдечна честота, фракция на изтласкане, систолния и общия сърдечен дебит, работата на левия вентрикул. Той действа директно на нивото на гладкомускулните клетки на съдовата стена, в частност на миоцитите на прекапилярните сфинктери. Буфломедилът противодейства по неспецифичен начин на движението на Са++ чрез посредничеството на клетъчните ензими.
Tabl. x 150 mg; Tabl. forte x 300 mg; Tabl. long. x 600 mg; Sol. forte fl. x 30 ml et x 100 ml ( 150 mg/ml ); Amp. x 50 mg/5 ml; Fl. x 400 mg/40 ml.
 

Реклама