Bupropion Hydrochloride (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

Показания

- Прекратяване на тютюнопушенето (Zyban).

Странични ефекти

Взаимодействие с други лекарства

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Обичайната дозировка за възрастни при лечение на депресивни състояния е 300 mg/24 h на три приема. Лечението започва със 100 mg два пъти дневно и дозата се увеличава след третия ден по 300 mg. Максималната доза е 450 mg, приложен три пъти дневно по 150 mg и се прилага само в случаите на липса на клиничен отговор за най-малко 4 седмици. За поддържащо лечение се търси минималната ефективна доза. При чернодробна цироза се дозира 75 mg, веднъж дневно. За прекратяване на тютюнопушенето лечението започва с по 150 mg дневно Zyban за три дни, след което се дозира по 300 mg дневно на два приема по 150 mg. Трябва да има минимум 8 часа интервал между двете дози. Тютюнопушенето не се прекратява веднага, а след 14 дневно лечение за да се достигнат постоянни серумни нива на препарата. Курсът на лечение продължава 7 – 12 седмици. При липса на успех, лечението се спира след 12 седмици. При успех, може да продължи поддържащо лечение от 300 mg дневно за 6 месеца. Възможно е комбинирането на Zyban с никотинови трансдермални системи (NTS).
: Не се прилага при кърмачки и при лица под 18 години. Припадъци, анорексия нервоза, булимия, свръхчувствителност.
: Да не се прилага едновременно с МАО инхибитори.
: Основният риск от лечението е появата на припадъци, особено при анорексия нервоза и булимия. Кардиоваскуларни: чести – хипертонични реакции, отоци; редки – гръдна болка, екстрасистоли, неспецифични ST-T промени, диспнея. Кожни: чести – обриви; редки – алопеция, суха кожа, хирзутизъм. Генито-уринарни: чести – никтурия; редки – отоци на тестисите, болезнена ерекция, забавена еякулация, вагинално дразнене, инфекции. Неврологични: чести – припадъци, атаксия и нарушена координация, дистония, дискинезия; редки – вертиго диазтрия. Психиатрични: чести – мания/хипомания, увеличено либидо, халюцинации, депресия, безсъние, суицидни настроения; редки – паметови нарушения, психози.
: - Депресия (Wellbutrin).
: Бупропионът антидепресант от аминокетоновия клас. Неврохимичният механизъм на антидепресантното му действие е неизвестен. В сравнение с трицикличните антидепресанти той по-слабо блокира навлизането в неврона на серотонинонина, допрамина и норепинефрина. Не инхибира МАО. След перорален прием пикови плазмени концентрации се достигат за 2 – 3 h и има бифазно разпределение. Средният полуживот на втората фаза е 14 h (8 – 24 h). Свързва се с плазмените албумини в 80 %. Метаболизира се до 4 основни метаболита, три от които са активни. Елиминира се в 87 % с урината и 19 % с фецеса под формата на метаболити и само 0,5 % непроменен. Преминава в майчиното мляко.
: Tabl. x 75 mg et x 100 mg; Zyban – tabl. x 150 mg.
: Zyban (Glaxo Wellcome), Wellbutrin SR (Glaxo Wellcome), Wellbutrin (Southwood Pharmaceuticals Inc).
 

Реклама