Buspirone ( DCI )

Синоними: Buspinol ( Zdravlje ), Buspar ( Bristol – France ), Bespar ( Bristol – Germ.).

Лекарствени форми:

Действие:

След орална употреба буспиронът се абсорбира бързо и пикови плазмени нива се достигат за 60 – 90 min. Плазмените му концетрации се намират в линеарна зависимост от внесената доза. Приемането на храна едновременно с него леко забавя резорбцията, но не променя бионаличността му. С плазмените протеини се свързва приблизително 95 %. Плазменият му полуживот е 2 – 11 h. Метаболизира се бързо в черния дроб. Елимира се с урината около 60 % и с фекалиите около 38 %, главно под формата на метаболити и само около 1 % непроменен.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, лактация, деца под 18 години, алергия кьм буспирон, ХБН, тежки чернодробни заболявания.
В началото на лечението може да вьзникнат световьртеж, главоболие, нервозност, изпотяване, гастралгии, които в хода на лечението или след адаптиране на дозировката изчезват.
Комбинацията му с бензодиазепинови препарати не допринася особена полза от повишаването на анксиолитичната активност, а увеличава риска от странични ефекти. Налага се внимание при едновременно приложение сьс сьрдечни кликозиди.
Лечението се започва обикновено с 5 mg 3 пьти дневно, след което дозата се увеличава с по 5 mg през 2 – 3 дни, в зависимост от терапевтичния отговор и поносимостта до максимална дневна доза 60 mg. След един период на терапевтична адаптация дневната доза се намалява и се оставя между 15 и 20 mg, разпределена в 2 или 3 приема. Не се препорьчва употребата на алкохол по време на лечението с буспирон, вьпреки че взаимодействие между тях не е установено. Ефективността и безопасността на буспирона при деца под 18 години не е проучена.
Прилага се при невротични сьстояния и соматични заболявания, сьпроводени от безпокойство, вьтрешно напрежение, страх, тревожност.
Буспиронът е нов анксиолитик, производно на азоспиродекандиона, кйто по своите химични свойства и фармакологочни особености се отличава от бензодиазепиновите производни. Той има изразено анксиолитино действие, но не притежава седативен, хипнотичен, антикунвулсивен и миорелаксиращ ефект. Механизмът на неговото анксиолитично действие не е напълно изяснен. Буспиронът инхибира слабо пресинаптичните допаминергични рецептори, но повлиява и холинергичната, серотонинергичната и норадренергичната медиация. Той не намалява физическата и психическата активност. Не засилва действието на алкохола и при дълготрайна употреба не води да зависимост.
Tabl. x 5 mg et x 10 mg.
 

Реклама