Busulfan (DCI)

Синоними

Лекарствени форми

Действие

След абсорбция в храносмилателния тракт изчезва бързо от кръвта. Елиминира се с урината, главно под формата на метаболити.

Показания

Странични ефекти

Противопоказания

Особености на приложение и дозировка

: Дозировката е строго индивидуална в зависимост от фазата на заболяването. При силно изразена спленомегалия и брой на левкоцитите над 200 х 109/1 дневната доза е от 8 – 10 mg (4 – 5 таблетки), разпределена в 2 – 3 приема, докато броят на левкоцитите спадне под 200 х 109/1, след което дневната доза се намалява до 4 – 6 mg (2 – 3 таблетки). При спадане броя на левкоцитите до (40 – 50) х 109/1 денонощната доза на милерана не трябва да надвишава 4 mg. При понижаване на броя на левкоцитите до 25 х 109/1 лечението с милеран се прекратява за 5 – 10 дни и се възобновява, ако броят на левкоцитите остане на същото ниво или започне да нараства. Когато левкоцитите спаднат до 10 х 109/1, лечението с миелозан се прекратява.
: Изразена тромбоцитопения, бластна левкоза, сублевкемична и алевкемична форма на хронична миелогенна левкоза.
: Терапевтичните дози се понасят най-често добре. Обикновено не се наблюдава потискащо действие върху еритропоезата. По-големите дози причиняват тромбоцитопения и хеморагии. Съществува опасност от необратимо потискане функциите на костния мозък. Може да се наблюдават съдова дистония, пигментация на кожата, аменорея ,у жените, потискане на сперматогенезата у мъжа.
: Прилага се при хронична миелогенна левкоза.
: Миелозанът потиска гранулоцитопоезата и има изразено антилевкемично действие при хронична миелолевкоза. Не потиска хиперплазията на ретикуларните клетки и на хемохистиобластите, а така също не повлиява еритро- и тромбоцитопоезата, с което се обяснява липсата на ефект при бластна левкоза, при хронична лимфолевкоза и при polycythaemia vera.
: Tabl. x 0,5 mg et x 2 mg; Drag. x 2 mg.
: Busulfan Polfa (Ciech Polfa), Myleran (Wellcome), Myelosan (Medexport), Misulban (Techni-Pharma).
 

Реклама