Cadexomere Jode ( DCI )

Синоними: Jodosorb ( Millot- Solac ).

Лекарствени форми: Pudra sachets x 3,0 g

Действие: Йодосорб представлява пудра за локално приложение, съставена от частички от ретикуларен полизахарид от 100 до 315 um и съдържаща свободен йод с концентрация 0,9 %. Чрез механичен ефект на абсорбция йодосорб позволява очистването на кървящите рани и упражнява антисептична активност, освобождавайки йод при контакт. Препаратът абсорбира ексудата на раните, намалва броя на бактериите и благоприятствува гранулацията. Механизмът на действието му се осъществява по следния начин: ексудатът на раните се абсорбира от сухата пудра ( количеството течности, което се абсорбира се равнява на 7 пъти теглото на пудрата ), което води до образуване на гел по повърхността на раните. Този гел притежава хроматографски качества, придаващи му следните функции:

  • активност на обменител на йони, което позволява поддържането на леко кисела pH на нивото на раните;

  • функция на молекулярно сито, което позволява дренирането на белтъчните макромолекули, некротичните частички и микробните причинители, а също така и непрекъснато освобождаване на елементарен йод.

Това постепенно освобождаване на йод по време на абсорбцията на раневите секрети ограничава деградацията на йода от протеините, предотвратява ексцесивна коцентрация на йод при контакта с лезиите и позволява на йода да действа при условията на адекватна киселинност. Така освобождаван, йодът упражнява своето антисептично действие едновременно върху повърхността на раните и върху микроорганизмите, намиращи се в гела. Гелът не е едхерентен и отстраняването му при смяна на превръзките не води до разкъсване на новообразувания епител. Йодът може да премине в общото кръвообращение, в частност когато се третират обширни и дълбоки рани. Може да премине плацентарната бариера и да се екскретира в майчиното мляко.

Показания: Варикозни язви на долните крайници, некрози от декубитуси.

Особености на приложение и дозировка: Прилагането на препарата не отхвърля предварително ръчно почистване, последвано от овлажняване на раната. Раната не се подсушава. Върху повърхността на раната се аплицира слой от пудрата с дебелина 3 mm и се покрива със суха превръзка от стерилна марля. Превръзката се сменя един път дневно с изключение на случаите, когато е наситена с ексудации. По време на всяка превръзка и накрая на лечението раната се освобождава внимателно от гела с помощта на вода или физиологичен серум. Една сашета от 3,0 g позволява да се третира рана с повърхност от около 15 cm. Отворена сашета е годна за употреба 3 дни.

Взаимодействие с други лекарства: Едновременното приложение на йодосорб с разтвори или помади, съдържащи живак може да доведе до развитие на еритеми, фликтени и даже кожно- лигавични некрози.

Странични ефекти: След апликацията на пудрата може да се появи усещане за парене, което продължава около един час и преминава. Наблюдавани са отделни случаи на леки еритеми, които не се проява на сенсибилизация. Когато превръзката не се сменя редовно може да се образува корица върху раната. При продължителна употреба върху големи повърхности може да се наблюдават прояви на хипертиреоидизъм поради преминаване на йода в системното кръвообращение.

Противопоказания: При свръхчувствителност към йод, хипертиреоидизъм, бременност и кърмене.

 

Реклама