Calcitonin human synthetic (DCI)

Синоними: Cibacalcine (Novartis).

Лекарствени форми:

Действие:

  • Потиска костната резорбция и понижава канцентрацията на Са++ и фосфатите чрез повлияване на кинетиката им в костите и бъбреците. По този начин цибакалцинът подобрява калциевия баланс, намалява нивото на алкалната фосфатаза в серума и излъчването на хидроксипролина с урината.

  • Има аналгетично действие и намалява значително болките в костите по два механизма – било директно, като увеличава бета-ендорфините, било индиректно посредством фиксиране върху специфичните рецептори и невромодулаторен ефект. Локално повишаване на кожната температура в зоните на костините поражения се повлиява благоприятно в курса на лечението.

Показания:

-

-

-

-

-Непоносимост или резистентност към препарати, съдържащи екстракти или синтетичен животински калцитонин.

Особености на приложение и дозировка:

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

При бременност и лактация не се прилага или се прилага само при крайна необходимост.
Общо взето, цибакалцинът е добре поносим препарат. Наблюдавани са гастро-интестинелни прояви – гадене, повръщане, анорексия, болки в корема, диария. Кожни алергични прояви, повишена нервно-мускулна възбудимост, полакиурия.
Разтворителят се впръсква в ампулата с цибакалцин и така приготвеният разтвор се инжектира най-често подкожно, по-рядко мускулно, не по-късно от 6 h след приготвянето. Разтворът за венозна перфузия се приготвя с 500 ml изотоничен разтвор на NaCl или изотоничен глюкозен разтвор.
Дозировката се определя индивидуално. При болестта на Paget се започва обикновено с дневна доза 0,5 mg подкожно или мускулно в продължение на много седмици в зависимост от ефекта, след което дозата се намалява до поддържаща - по 0.5 mg 2 - 3 пъти седмично или по 0,25 mg дневно. Лечението продължава 6 месеца под контрол на алкалната фосфатаза в серума, на хидроксипролина в урината и ренгенография на костите. Ако след спиране на лечението състоянието на болния се влоши, курсът се повтаря. При алгодистрофия отначало се провежда лечение с по 0,5 mg ежедневно в продължение на 10 дни до 3 седмици, а след това поддържащо с 0,5 mg 3 пъти седмично. При хиперкалциемии – по 0,5 - 4 mg дневно подкожно или чрез венозна перфузия. При остеопороза – по 0,25 mg/24 h в продължение на 6 месеца до 1 година.
Остеопороза със сплескване на прешлените.
Хиперкалциемии от различен произход: костин метастази при неоплазии, мултиплен миелом, хипопаратиреоидизъм, продължителна имобилизация при параплегии, идиопатична хиперкалциемия у кърмачета, хипервитаминоза D.
Фамилна хиперфосфатаземия.
Болест на Sudeck (алгодистрофия).
- За лечение на костна болест на Paget у възрастни.
Цибакалцинът представлява лиофилизат на високопречистен синтетичен полипептид, който съдържа 32 аминокиселини в същата линеарна последователност както при нативния човешки калцитонин. Измежду многобройните фармакологични ефекти на цибакалцина два са основните, които обуславят приложението му в терапевтичната практика:
Amp.lyophilisat x 0,25 mg et x 0,5 mg + 2 ml Aqua pro inj.; Amp.seringues (двукамерни ампули) х 0,5 mg.
 

Реклама