Calcitonin salmon synthetic (DCI)

Синоними: Calcitonin-Novartis (Novartis), Miacalcic (Novartis), Calcimar (Aventis)

Лекарствени форми:

Действие: Калцимар (Calcitonin-Novartis) е синтетичен полипептиден препарат, който съдържа 32 аминокиселини в същата линеарна последователност както при калцитонина, получен от сьомга. Калцитонинът е физиологичен антагонист на ПТХ. Участва в регулацията на минералния и костния метаболизъм. Понижава плазмената концентрация на Са++ и фосфатите чрез повлияване на кинетиката им в костите и бъбреците. Намалява броя и активността на остеокластите, вследствие на което потиска костната резорбция и повишава активността на остеобластите, като за кратко време засилва остеогенезата. В бъбреците потиска реабсорбцията на калция и фосфатите, както и на натрия, калия и магнезия. По този начин Calcitonin-Novartis подобрява нарушения калциев баланс, намалява нивото на алкалната фосфатаза в селума и излъчването на хидроксипролина с урината.

Бионаличността на синтетичния сьомгов калцитонин след мускулно или подкожно инжектиране е около 70%. Максимални плазмени концентрации се достигат за 1 h. Плазменият му полуживот е 70 – 90 min. Калцитониът и неговите метаболити се елиминират в 95% през бъбреците, като при това само около 2% в непроменен вид. С плазмените протеини се свързва в 30 – 40 %.

Показания:

-Болест на Paget.

-Болки в костите, дължащи се на карциноматозна остеолиза.

-Постменопаузална остеопороза – остър и хроничен стадий.

-Кортикостероидиндуцирана остеопороза.

-Болест на Sudeck (алгодистрофия)

-Остър панкреатит.

Особености на приложение и дозировка:

-Хронична хиперкалциемия - по 5 – 10 UI/kg/24h в 1 – 2 приема подкожно или мускулно или спрей по 200 – 400 UI дневно в няколко приема per nasalis.

- Болест на Paget – по 100 UI/24h s.c.или i.m.в продължение на повече от 3 месеца. Може и спрей – 2 пъти по 100 UI дневно per nasalis. ефектът се контролира с измерване на серумната концентрация на алкалната фосфатаза и нивото на хидроксипролина в 24-часова урина. При някои пациенти е достатъчна дневна доза от 50UI.

-Костни болки при карциноматозна остеолиза – по 100 – 200 UI/24h във венозна инфузия до ефект, а след това подкожно или мускулно.

-Постменопаузална остеопороза – начална терапия по 100 UI/24 h s.c. или i.m. или спрей по 50 – 100 UI дневно.

-Кортикостероидиндуцирана остеопороза – два пъти по 100UI назален спрей в продължение на 7 – 8 месеца.

-Остър панкреатит – по 300 UI/24h в бавна венозна инфузия в продължение на 6 дни.

Особености на употреба:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Алергия към синтетичен калцитонин. При бременност и лактация се прилага само при крайна необходимост.
Гастро-интестинални прояви: гадене, повръщане в началото на лечението. Алергични реакции – рядко се наблюдават зачервяване на кожата, бронхиолоспазъм, оток на глотиса, анафилактичен шок.
Може да се внася интраназално чрез спрей , субкутанно, интрамускулно или интравенозно, като се понася добре при всички начини на приложение в препоръчваните дози.
-Спешно лечение на хиперкалциемични кризи - по 5 – 10 UI/kg дневно с 500 ml физиологичен разтвор в бавна венозна инжекция на 2 – 4 приема дневно. Съчетава се с рехидратация и лечение на основното заболяване.
- Хиперкалциемия и хиперкалциемични кризи.
Amp.x 50 UI/1 ml et 100 UI/1 ml; Fl.x 100 UI/2 ml; Fl.spray nasal = 14 doses = 700 UI (50UI pro dosi) et 1400 UI (100 UI pro dosi), Fl. x 2ml = 400UI MRC sol. steril pro inj. s.c. sive i.m.
 

Реклама