Calcitriol (DCI) = 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25 (OH)2D3)

Синоними:Rocatrol (Roche).

Лекарствени форми:

Действие:

При здравите хора плазмената концентрация на 1,25 (OH)2D3 се колебае от 20 до 50pg/ml. При болни с ХБН тази концентрация значително намалява. След орално внасяне на 1 – 2 μg Rocatrol плазмената концентрация достига максимални нива към 6-ия час, след което намалява за да достигне базалните стойности към 12-ия час. Плазменият му полуживот е няколко часа, но биологичните му ефекти могат да персистират 2 – 4 дни. Елиминира се под формата на метаболити с урината и фекалиите.

Показания:

Особености на приложение и дозировка:

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Всички заболявания протичащи с хиперкалциемия. При бременни жени и кърмачки само при много строги показания!
При строго индивидуализирана дозировка няма странични ефекти. При предозиране се развива синдром на хиперкалциемия или интоксикация с калций.
Не се прилага едновременно с препарати Vit. D3 или с неговите производни – например дихидротахистерол! Не се прилага едновременно с матнезий-съдържащи препарати – например антациди, при болни на хемодиализа.
Дозировката е строго индивидуална в зависимост то нивото на калциемията. Началната дневна доза е 0,25μg. Контролират се редовно серумната концентрация на калция и фосфатите, активността на алкалната фосфатаза, а по възможност и нивото на остеокалцина и на имунореактивния ПТХ в серума. Ако биологичните и клиничните показатели не се подобряват в продължение на 2 – 4 седмици, дневната доза се увеличава с 0,25μg в нитервал от 2 – 4 седмици до 0,5 – 0,75 μg/24h, която най-често е оптимална. Намалението на алкалната фосфатаза в серума до нормални стойности е указание за за намаляване на дозата на рокалтрола до 0,25 μg/24h. По време на лечението с рокалтрол е необходимо да се поддържа неутрален и леко положителен калциев баланс с перорално внасяне на 0,8 – 1,0 g/24h калциеви препарати.
Ренална остиодистрофия при болни с ХБН, включени в програма на хрониодиализа. Постоперативен хипопаратиреоидизъм, идиопатичен хипопаратиреоидизъм, псевдохипопаратиреоидизъм, Vit.D-зависим рахит, хипофосфатемичен Vit.D-резистентен рахит.
Рокалтрорл (калцитриол) представлява синтетичен аналог на един то най-важните, хормонални активни метаболити на Vit.D3 1,25-дихидроксихолекалциферол (1,25 (OH)2D3 ), който се синтезира в здравите бъбреци. Участва в регулацията на минералния и костния метаболизъм. Действа главно на четири органа-мишени: тънките черва, където увеличава абсорбцията на Са++ и фосфатите; костите на скелета - в тях стимулира остекластичната активност, което води до резорбция на костта и до мобилизация на калция; бъбречните тубули, където стимулира реабсорбцията на Са++ и фосфатите, паращитовидните жлези, където потиска продукцията на ПТХ.
Caps.x 0,25 μg et x 0,5 μg.
 

Реклама