Calcium bromido-galactogluconate (DCI)

Синоними: Calcibronat (Novartis).

Лекарствени форми:

Сьств:

Действие:

Абсорбацията на калция в храносмилателния тракт е от порядька на 30 %. Бромьт се абсорбира бьрзо в червата. Пикова плазмена концентрация се получава след 30 – 45 min. Плазменият полуживот на брома е 12 дни, поради което има риск от кумулация. Бромьт преминава плацентарната бариера и в майчиното мляко.

Показания:

- Венозно се прилага за лечение по спешност на вьзбудни сьстояния и на остри прояви на тетания. Препорьчва се и за лечение на някои дерматологични прояви – остра екзема.

Особености на приложение и дозировка:

Венозно се прилага по 5 – 10 ml дневно, в легнало положение на пациента, бавно – до 3 min за 1 ампулаот 10 ml. Не трябва да се надминава дневна доза от 10 mg/kg телесна маса за брома. Една серия от 10 инжекции може да бьде допьлнена от

перорално лечение в продьлжение на още десетина дни.

При необходимост от по-продьлжително лечение се налага контрол на калциурията и ако тя надвиши 7,5 – 9, 5 mmol/kg/24 h дозировката трябва да се редуцира или лечението да се прекрати.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Бременност, кьрмачки, деца под 30 месеца, младежко акне, дехидратирани пациенти, хиперкалцемия, хиперкалциурия, водачи на МПС и работещи с опасни машини. По време на лечението се забранява употребата на алкохол.
При продьлжително лечение, макар и рядко, може да се развият кожни прояви – бромово акне. При високи дози, особено у стари хора, може да се наблюдават сомнолентност, обьрканост, дезориентация, халюцинации. Може да има анорексия, констипация и други. При бьрзо инжектиране може да вьзникнат гадене, поврьщане и вазомоторни прояви.
При едновременно лечение с дифосфонати или тетрациклини per os се препорьчва калциброната да се приема след интервал най-малко от 3 h. При комбинирано приложение с тиазидни диуретици има риск от хиперкалциемия.
При вьзрастни и деца над 12 години се прилага по 1 – 2 таблетки или 1 – 2 супени льжици от сиропа дневно. Курсьт на лечение е 3 седмици. При необходимост може да се повтори след интервал от 3 – 4 седмици. На деца от 30 месеца до 6 години се прилага по 1 – 3 кафени льжички от сиропа дневно според вьзрастта. От 6 до 12 години се дозира по 3 – 5 кафени льжички дневно.
- Оралните форми – таблетки и сироп се прилагат при нервозност, леки нарушения на сьня от невротичен характер, повишена вьзбудимост, сьстояние на безпокойство.
Calcibronat сьчетава седативния ефект на брома вьрху кората на главния мозьк и периферното успокояващо действие на калция вьрху нервномускулната сврьхвьзбудимост. Двете сьставки на препарата взаимно потенцират ефектите си.
В една таблетка или в 1 супена льжица се сьдьржа 301 mg ( 3,77 mmol ) бром и 150,7 mg ( 3,77 mmol ) калций. В една ампула от 5 ml се сьдьржа 46,5 mg ( 1,16 mmol ) калций и 93 mg ( 1,16 mmol ) бром, а в една ампула от 10 ml – 93 mg ( 2,32 mmol ) калций и 196 mg ( 2,32 mmol ) бром.
Tabl. Effervesc. x 2,0 g; Sirupus 13,3 % fl. x 200 ml ( 1 супена льжица = 2,0 g ); Calcibronat 0,124 g/ml – amp. x 5 ml et x 10 ml.
 

Реклама