Calcium-Novartis (Novartis)

Лекарствени форми: Calcium-Novartis f 500 – tabl. effervesc. = Calcii lactobionas 2,94 g + Calcii carbonas 300 mg (500 mg Ca ++); Calcium Novartis ff 1000 – tabl. effervesc. = Calcii lactobionas 5,23 g + Calcii carbonas 800 (1000 mg Ca++); Calcium-Novartis 500 – tabl. effervesc. = Calcii lactobionas 2,94 g + Calcii carbonas 300 mg (500 mg Ca++).

Действие:

Показания:

- За допълващо лечение при остеопороза – сенилна, постменопаузална, при кортикотерапия и продължителна имобилизация.

- За допълващо лечение при костна деминерализация в периода на раздвижване след един продължителен период на обездвижване при фактури.

- За базисно лечение на нормокациемична хронична конституционална тетания, наричана спазмофилия или “синдром на хипервентилация”.

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

За начално ударно лечение на остеопороза се прилага т.нар. секвенциална терапия: по 4 таблетки от 500 mg дневно в продължение на 20 дни месечно, като се редува с натоварване с високи дози фосфорни препарати – Phosphore-Novartis forte по 2 таблетки дневно в продължение на 10 дни.

По време на лечението е необходимо да се контролира калциурията и ако тя надмине 7,5 – 9 mmol или 300 – 360 mg/24 h при възрастни и 5 – 6 mg/kg/24 h при деца, лечението трябва да се редуцира или да се прекрати. При комбиниране с високи дози Vit. D е необходимо да се контролират ежеседмично параметрите на калциурията/калциемията.

За лечение на калциев дефицит и за поддържащо лечение при остеопороза се прилага при възрастни по 2 таблетки дневно от съдържащите 500 mg Ca++ или по 1 таблетка от Calcium-Novartis ff. При калциев недоимък у деца по време на растежа се дава по 1 – 2 таблетки дневно от 500 mg.
Свръхчувствителност, хиперкалциемия, хиперкалциурия, калциева литиаза, хронични гломерулонефрити. Продължителна имобилизация (съпровожда се с хиперкалциемия/или хиперкалциурия) – лечението с калций може да се започне едва в периода на раздвижване на болния.
Едновременното приложение на дигиталисови препарати с калции перорално, особено комбинира с Vit. D, повишава риска от дигиталисова интоксикация и трябва да се провежда под строг ЕКГ контрол. При комбинация с тетрациклини или флуорни препарати перорално, вземането на калция трябва да става най-малко 3 h след приемането им, тъй като в противен случай се нарушава тяхната абсорбция.
Излючително рядко се наблюдават дискретични стомашно-чревни смущения.
- За провеждане на калциева терапия с високи дози при калциев дефицит по време на растежа, бременността или кърменето.
В една ефервесцентна таблетка Calcium-Novartis forte се съдържа 500 mg или 12,5 mmol Ca++, а в Calcium-Novartis ff – 1000 mg Ca++. Значително съдържание на Са++ в таблетките улеснява един достатъчен ежедневен калциев внос при двукратно приемане на една таблетка. По този начин Calcium-Novartis forte позволява осъществяването на ефиксна калциева реминерализация при състоянието на хроничен калциев дефицит. Проучванията с белязан калции (45Ca) показват, че при лечението на болни с остеопороза настъпва повишаване на калциевото съдържание в костите и намаляване на калциевата костна резорбция, без да се развиват калциеви метастази в меките тъкани. Нивото на абсорбция на Са от таблетките в гастро-интестиналния тракт е от порядъка на 30%.
 

Реклама