Carbenicilline (DCI)

Синоними: Carbenicillin (Balkanpharma), Pyopen (Beecham), Carbenicillin (Ciech Polfa), Carbenicillinum dinatricum (Medexport)

Лекарствени форми

Действие:

Не се резорнира при перорално приложение. При мусклулно приложение се резорбира добре и запазва терапевтични концентрации в кръвта в продължение на 3-5 часа. Най-ефективно е венозното приложение чрез бавна перфузия. Плазменият му полуживот е 60 минути. С плазмените протеини се свързва 50%. Излъчва се с урината до 80% за 6 часа в непроменен вид.

Показания

Особености на приложение и дозировка

На кърмачета и по-големи деца се прилага венозно или по-рядко мускулно в дневна доза от 50 до 500mg/kg, в зависимост от тежестта на инфекцията в 4-6 еднакви приема.

При новородени до 7-ия ден началната доза е 100mg/kg. В следващите 3 дни лечението продължава с по 75mg/kg за 6 часа. От 4-ия до 7-ия ден се прилага по 225-300 mg/kg за 24 часа в 3-4 апликации. При новородени след 8-ия до 30-ия ден се прилага по 400mg/kg/24h, разпределени в 4 апликации през 6 часа.

За мускулно приложение флакона се разтваря с 2ml двойно дестилирана стерилна вода. За венозно приложение 1g карбеницилин се разтваря в 20ml двойно дестилирана стерилна вода и може да се поставя във всички прилагани инфузионни разтвори.

Странични ефекти:

Взаимодействия с други лекарства:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към пеницилинови препарати и цефалоспорини и при болни с алергични заболявания.
При комбинации с гентамицин трбва да се инжектират с отделни спринцовки.
Както при останалите пеницилинови препарати.
: При възрастни се прилага мускулно в дневна доза 4-6-8g, разпределена в 4 приема, но то е болезнено и по-слабо ефективно, при което се прилага по-рядко при невъзможност за венозна перфузия. Венозно се прилага в бавна инфузия във висока доза – 12-30g.
: Прилага се за лечение на тежки уроинфекции, инфекции на жлъчните пътища, на бронхо-пулмоналната система, при септични състояния и менингити, причинени от индолпозитивни щамове на Proeus, Providencia, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas aeruginosa. Подходяща е комбинацията с аминогликозидни антибиотици. Важна индикация за приложението му са инфекциите при системни заболявания.
Карбеницилинът има бактерициден ефект както спрямо Gram(+), така и спрямо Gram(-) микроорганизми. Антибактериалният му пектър е по-широк от този на ампицилина, като обхваща и проблемните щамове Pseudomonas aeruginosa и индолпозитивните щамове на Proteus (P. vulgaris, rettgeri et morgani). Активен е и по отношение на някои по-редки ентеробактерии: Providencia, Citrobacter, Serratia. Активността на карбеницилина спрямо Gram(+) микроорганизми е значително по-ниска както от тази на ампицилина, така и от бензилпеницилина. Стафилококовата пеницилиназа го разрушава бързо. Резистентни на него са Klebsiella и Enterobacter.
: Fl. x 1g pro inj i.m. et i.v.
 

Реклама