Carbimazole (DCI)

Синоними: Carbimazol (Henning Berlin), Neo-Mercazole (Sodip), Neo-Mercazole (Nicholas), Neo-Morphazole (Roche).

Лекарствени форми: Carbimazol – tabl. x 5 mg et x 10 mg; Neo-Mercazole (Sodip) – tabl. x 5 mg; Neo-Mercazole (Nicholas) – tabl. x 5 mg; Neo-Morphazole (Roche) – tabl. x 5 mg.

Действие:

Показания:

Странични ефекти:

Взаимодействие с други лекарства:

Противопоказания:

Особености на приложение и дозировка:

Лечението се започва с ударна дозировка от 20 до 60 mg или 4 до 12 таблетки дневно в продължение на около 1 месец под контрол на клиничните и биологичните показатели. След това дневната дозировка се намалява постепенно, докато се определи поддържащата доза, която се колебае между 5 – 20 mg/24 h. Поддържащата доза се определя в зависимост от клиничните и биологичните показатели, защото, ако дозировката е недостатъчна, симптомите на хипертиреоидизма се появяват отново или се засилват. Ако пък дозировката е ексцесивна, се развива хипотиреоидизъм с повишаване на TSH и увеличаване на гушата. Продължителността на лечението е обикновено между 12 и 18 месеца. 
Предхождащи тежки хематологични заболявания, тежки чернодробни заболявания, карцином на щитовидната жлеза, по време на кърмене.
При едновременно приложение с антикоагуланти – хепарин, кумаринови или индандионови производни, карбимазолът намалява техните ефекти.
Левкопения, агранулоцитоза, даже костномозъчна аплазия, налагащи спиране на лечението. Алергични реакции – кожни, треска, еритема, артралгии, миалгии, обща отпадналост. Рядко са наблюдавани холостатични хепатити. При свърхдозиране – увеличаване на гушата.
Прилага се за лечение на базедова болест, за подготовка на болните от хипертиреоидизъм за оперативно лечение, при рецидиви на базедова болест след субтотална тиреоидектомия, за евентуално предоперативно лечение при токсичен аденом и мултихетерогенна токсична гуша, в съчетание с терапия с радиоактивен йод или за предхождащо терапията с радиоактивен йод лечение с карбимазол.
Карбимазолът е синтетично антитиреоидно средство. Като потиска активността на тиреоидната пероксидаза, той възпрепятства окислението на йодидите, тяхната каптация от тирозилните радикали и съединяването на йодтирозините в йодтиронини (Т3 и Т4). Карбимазолът инхибира също и дезхалогеназата, ензимът който позволява да се задържи в жлезата несекретираният органичен йод. С това си действие карбимазолът води до прогресивно елиминиране на интратиреоидния йод и прави жлезата жадна за йод. По този начин радиоактивният йод може да бъде във всеки момент заместен от лечението с карбимазол. Интестиналната абсорбция на карбимазола става за 15 – 30 min и той се концентрира бързо в щитовидната жлеза. В организма се метаболизира до активен метимазол. Плазменият му живот е 4 – 12 h. Около 75 – 80% от приетото количество се екскретира с урината.
 

Реклама