Caspofungin Acetate (DCI)

Синоними:

Лекарствени форми:

Действие:

Показания: За лечение на инвазивна аспергилоза, рефрактерна на лечение с Amphotericin B и Itraconazole.

Особености на приложение и дозировка: В първия ден – натоварваща доза от 70 mg, последвана от ежедневни едночасови инфузии на 50 mg. При пациенти с лека и умерена чернодробна недостатъчност поддържащата доза се намалява на 35 mg. Лечението продължава индивидуално, според клиничния отговор. Да не се използват разтворители, съдържащи глюкоза. Да не се смесва с други лекарствени средства. Веднъж приготвен, разтворът може да се съхрани за 24 h при стайна температура < 25 0С. При бременни и кърмачки може да се приложи след преценка на риска.

Взаимодействие с други лекарства: Няма антагонизъм в комбинация с Amphotericin B, Itraconazole, Mycophenolate и Tacrolimus. Прилаган едновременно с такролимус, увеличава плазмените нива на последния с 16 – 20 %. Едновременното лечение с Efavirenz, Nelfinavir, Nevirapine, Phenytoin, Rifampin, Dexamethasone или Carbamazepine изисква по-високи дози каспофунгин. Не се препоръчва комбинацията на Caspofungin – риск от хепатотоксичност.

Странични ефекти: Хистамин-медиирани: обриви, сърбеж, фациален едем, еозинофилия, в случаите на анафилаксия – диспнея, стридор и др.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

Представлява полусинтетичен липопептид получен чрез ферментация на Glarea lozoyensis. Канцидас е първият нов клас противогъбични антибиотици, който инхибира синтезата на ß (1,3)-D-глюкана, който е основен компонент на клетъчната стена на филаментозните гъби: Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus и Aspergillus terreus. Приложен i.v. в инфузия за 1 h има къса начална α фаза, последвана от бавна β фаза на разпределение с продължителност 6 – 48 h и с плазмен полуживот от 9 – 11 h; последвана от γ фаза с плазмен полуживот от 40 – 50 h. Свързва се с плазмените протеини в 97 %, като разпределението в еритроцитите е минимално. След единична доза от 70 mg каспофунцинът се разпределя интензивно в тъканите за 36 – 48 h. В първите 30 h биотрансформацията и екскрецията на препарата е минимална. Бавно се метаболизира чрез хидролиза и N-ацетилиране. Има и спонтанна химична деградация до полипептид. Екскретира са под формата на метаболити в 35 % с урината и в 41 % с фецеса. Около 1,4 % се открива непроменен в урината. Преминава в майчиното мляко.
Fl. x 50 mg et x 70 mg.
Cancidas (Merck).
 

Реклама