Cefadroxil (DCI)

Синоними: Cafadroxil (Balkanpharma), Duracef (Bristol-Myers Squibb), Oracefal (Bristol-Myers Squibb).

Лекарствени форми: Cafadroxil – caps.x 250 mg et x 500 mg, susp.fl.x 60ml (50 mg/ml et 100 mg/ml); Duracef – caps.x 500 mg, susp.fl.x 60 ml (50 mg/ml et 100 mg/ml); Oracefal - caps.x 500 mg, tabl.x 1,0 g, pylvis pro sirupus fl.x 6,0 g (500 mg/ml), x 3,0 g (250mg/5ml ) et x 1,5 g (125 mg/5ml).

Действие :

Цефалоксилът се абсорбира много добре в храносмилателния тракт – около 90% от внесената доза и не се влияе от приеманата храна. Върхови серумни концентрации се получават около 1h и 30min след приемането и остават ефикасни повече от 6h. Плазменият му полуживот е 1h и 20min. Свързване с плазените протеини – 10%. Елиминира главно с урината под активна форма.

Показания: - В оториноларингологията – ангини, синуити, отити.

  • Възпалителни заболявания на бронхо-пумоналната система – остри и изострени хронични мукупуролентни бронхити, пневмонии, инфектирани бронхиектазии, белодробни абсцеси и други.

  • Възпалителни заболявания на отделителната система – остри и хронични пиелонефрити, пикочни инфекции на долните пикочни пътища.

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти: Алергични прояви – уртрикария, кожни обриви.Рядко може да се наблюдава еозинофилия. Увреждане на бъбречните функции, особено при комбинирано лечение с аминогликозиди или бримкови диуретици. В много редки случаи може да се развие псевдомембранозен колит.

Противопоказания: Алергия към цефалоспорини. Цефадроксилът преминава в майчиното мляко, което трябва да се има предвид при назначаването му на кърмачки.

При възрастни се дозира по 0,5 – 1,0 g/6h в зависимост от тежестта на инфекцията. При кърмачета и деца се прилага по 50 mg/kg/24 h, разпределена в 4 приема. При ХБН дозировката се адаптира в зависимост от стойностите на креатининовия клирънс: при клирънс над 0,66 ml/s–2 пъти по 1g/24h; между 0,66 – 0,33 ml/s – еднократно 1,0 g/ 24h и когато е под 0,33ml/s по 1,0 g за 48h.
Цефадроксилът е цефалоспоринов антибиотик от първа генерация, чиято антибактериална активност е проявена спрямо стафилококи, с изключение на meti-R; стрепотококи, с изключение на тези от група D; пневмококи, с изключение нарезистентните на пеницилин щамове; Branhamella catarrhalis, Neisseria ganarrhoeae, pasteurella, Corynebacterium diphtheriae, propionibacterium acnes.Умерено чувствителни са : Haemophilus influenzae, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Proteus mirabilis, Esch.coli, Klebsiella, Clostridium perfringens, пептострептококи. Резистентни на цифадроксил са : стафилококи meti-R, пеницилинорезистентни пневмококи, Listeria monocytogenes, стрептококи от група D, Еnterobacter, Providencia, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Acinetobacter, bacteroides, Clostridium difficile.
 

Реклама