Cefamandole (DCI)

Синоними: Cefamandol (Balkanpharma), Mandol (Lilly), Mandokef (Lilly), Kefandol (Lilly).

Лекарствени форми:

Действие:

След мускулно инжектиране на 500 mg цефамандол максимална серумна концентрация от 13μg/ml се достига за 30min. Максимална серумна концентрация от 80 μg/ml се постига 30min след венозно приложение на 1,0 g цефамандол, а след мускулно инжектиране на същата доза максимална серумна концентрация от 25 μg/ml се достига за 120min. Плазменият му полуживот след мускулно инжектиране е 60min, а след венозно – около 30 min. С плазмените протеини се свързва в 56 до 78%. Достига висока концентрация в жлъчката, в костите и ставите, в интерстициалната течност, в племралните изливи, в тъканта на сърцето и матката. Не достига терапевтични концентрации в церебро-спиналната течност. Цефамандолът не се метаболизира в организма и се излъчва изключителон през бъбреците с урината.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

При деца средната дневна доза е 50 mg/kg, разпределена в равни приеми през 4 или 8h.

Взаимодействие с други лекарства:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност кам цефалоспорини, през първите три месеца на бремеността. По време на лечението и 5 – 6 дни след това се забранява употребата на алкохол.
Алергични реакции, гадене, втрисане, транзиторно повишение на трансаминазите. Рядко тромбофлебити при венозно приложение.
При смесване in vitro с аминозиди се получава взаимно инактивиране, което налага при едновременното им приложение да се инжектират с отделни спринцовки и на различни места. Понижава протромбиновия индекс и при едновременно приложение с орални антикоагуланти и тромболитични препарати може да причини хеморагии. Инхибира ацетилдехидрогеназата и употребата на алкохол по време на приложението и 5 – 6 дни след спирането му може да доведе до развитието на дисулфирам-подобна реакция. Той е несъвместим с Ca+ + и Mg+ + .
Прилага се мускулно или венозно в дневна доза от 1,5 – 6,0 g дневно, като при тежки инфекции дневната доза може да се увеличи до 12,0 g. Днвената доза се разпределя в 3 или 4 инжекции.
1,5 – 4,0 – 6,0 g/24h.
Прилага се при инфекции на бъбреците и отводящите пикочни пътища, на бронхо-пулмоналната система, на жлъчно-чернодробната система, при ендокардити, абдоминални инфекции и други.
Цефамандолът, както и останалите цефалоспорини от второ поколение, има по-висока антибактериална активност то цефалоспорините от първа генерация, по-широк антибактериален спектър на действие, по-малка чувствителност към действието на бета-лактамазите и по-добро разпределение в тъканите. Той повлиява 97% от щамовете на Haemophilus influenzae. Освен това Proteus mirabilis повлиява Proteus rettgeri et morganii. Чувствителни са още : стафилококи в това число и продуциращите пеницилиназа, с изключение на meti-R щамове; стрептококи с изключение на тези от група D; пневмококи; Esch.coli и Klebsilla. Действа и на Gram (+) и на Gram (-) анаероби, включително Peptococcus, Peptostreptococcus и кластридии. Резистентни на цефамандол са: meti-R стафилококи, стрептококи от група D, Pseudomonas, Acinetobacter, Bacteroides fragilis. Непостоянно чувствителни са Proteus vulgaris, Citrobacter, Enterobacter.
Fl.x 500 mg, x 1,0g et x 2,0 g pro inj.i.m.et i.v.; Kefandol – amp.x 750 mg.
 

Реклама