Cefapirine (DCI) = Cefaprin

Синоними: Cephatrexyl (Galenika), Cefaloject (Bristol), Cefatrexyl (Bristol-Myers Squibb.)

Лекарствени форми: Fl.x 500mg, x 1,0g et x 4,0g pro inj.i.m.et i.v.

Действие: Има антибактериално действие подобно на това на цефалексина и цефацетрила. Активността му е по-голяма по отношение на Gram (+) микроорганизми и е по-слабо активен към Esch.coli, Shigella и Salmonella.

Максимални серумни концентрации след i.m.инжектиране се получават до 30 – 45 min., а след i.v. инжектиране до 5 – 10min. С плазмените протеини се свързва до около 45%. Плазменият му полуживот е 30 – 45min. Има добра тъканна дифузия, в частност в бронхо-пулмоналната ситема, костите, ставите и бъбречния паренхим, но като всички цефалоспорини има слаба менителна дифузия. Излъчва се с урината непроменен и в 10 – 30% като активните метаболити.

Показания:

Обичайна дозировка:

Особености на приложение и дозировка:

Странични ефекти:

Противопоказания:

Свръхчувствителност към цефалоспорини.
Както при останалите цефалоспоринови препарати.
Прлага се мускулно или венозно по 0,5 – 1,0g на вески 4 или 6 часа. При стафилококова инфекция лечението продължава не по-млако от 10 дни. На доца се прилага по 50mg/kg/24h. на кърмачета – по 50 mg/kg дневно с разтворител без лидокаин. Разтворите за мускулно инжектиране се получават кат окъм 1,0 g субстанция се добавят 2ml вода за инжекционни разтвори, а за венозно приложение – 10ml.
2,0 – 4,0 – 6,0 g/24h .
Прилага си при стрептококови инфекции, при пневмококови пневмонии, при уро инфекции, инфекции на коремните органи, на костите и ставите, при ендокардити, септицемии и други.
 

Реклама