Cefdinir (DCI)

Синоними: Omnicef(Abbott Lab.), Omnicef (Parke Davis).

Лекарствени форми: Caps. x 300 mg; Susp. x 5 ml (5 mg/ml); Fl x 60 ml et x 100 ml.

Действие: Представлява широкоспектърен полусинтетичен цефалоспорин за орално приложение. Както другите цефалоспорини, инхибира синтеза на бактериално стена. Той е активен срещу: Gram (+) аероби – Staphylococcus aureus (включително и продуциращите бета-лактамаза), Streptococcus pneumoniae (само пеницилин-чувствителните щамове), Streptococcus pyogenes; Gram (-) аероби – Haemophilus influenzae (вкл. бета-лактамаза продуциращи щамове), Haemophilus parainfluenzae (включително бета-лактамаза продуциращи щамове) и Moraxella catarrhalis(включително бета-лактамаза продуциращи щамове). Омницеф е активен и срещу голям брой други микроорганизми in vitro: Staphylococcus epidermidis (метицилин чувствителни щамове) Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Citrobacter diversus, Eschenchia coli, Kiebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Той не е активен срещу метицилин-резистентни стафилококи, ентерококи, псевдомонас и ентеробактер. Максимални плазмени концентрации след перорален прием се достигат за 2 – 4 часа и са доза-зависими. Не акумулира. Свързва се в 60 – 70 % с плазмените протеини. Достига високи концентрации в тонзилите, синусите, белодробната тъкан, блистерната течност и средното ухо. Почти не се метаболизира. Излъчва се непроменен предимно с урината. След 4-часова диализа се очистват 63 %.

Показания: За перорално лечение на умерено тежки инфекции с горепосочените микроорганизми.

Особености на приложение и дозировка: Дозира се както следва:

Вид на инфекцията

Доза

Времетраене

(дни)

Възрастни

Пневмония

300 mg/12 h

10

Обострен хроничен бронхит

300 - 600 mg/12 h

10

Остър максиларен

 

синуит

300 - 600 mg/12 h

10

Фарингит/Тонзилит

300 - 600 mg/12 h

5 - 10

Неусложнени кожни

инфекции

300 mg/12 h

10

Деца (от 6 месеца до 12 години)

Остра инфекция на средното ухо

7 - 14 mg/kg 12 h

10

Остър максиларен

 

синуит

7 - 14 mg/kg 12 h

10

Фарингит/Тонзилит

7 - 14 mg/kg/12 h

5 - 10

Неусложнени кожни инфекции

7 mg/kg/12 h

10

При възрастни с ХБН и креатининов клирънс под 30 ml/min дозата е 300 mg/24 h, а при деца - 7 mg/kg/24 h.

Взаимодействие с други лекарства: Пробенецидът инхибира реналната екскреция на цефдинира. Пероралните железни препарати намаляват абсорбцията му, затова трябва да се вземат 2 часа преди или след омницеф.

Странични ефекти: Страничните ефекти са леки и обикновено не изискват спиране на лечението. Най-тежки са алергичните реакции: еритема мултиформе и псевдомембранозен колит.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента.

 

Реклама