Cefditoren (DCI)

Синоними: Spectracef (TAP Pharm.).

Лекарствени форми: Tabl. x 200 mg.

Действие: Представлява полусинтетичен цефалоспорин за орално приложение. Както другите цефалоспорини, инхибира синтеза на бактериална стена. Той е активен срещу: Gram (+) аероби – Staphylococcus aureus (включително и продуциращите бета-лактамаза и метицилин-устойчивите щамове); Gram (-) аероби – Haemophilus influenzae (включително бета-лактамаза продуциращи щамове), Haemophilus parainfluenzae (включително бета-лактамаза продуциращи щамове), и Moraxella catarrhalis (включително бета-лактамаза продуциращи щамове). Спектрацеф е активен in vitro срещу Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans и групи C и G. Той не е активен срещу метицилин-резистентни стафилококи, пневмококи, стрептококус пиогенес. Максимални плазмени концентрации след перорален прием се достигат за 1,5 – 3 h. Не кумулира. Свързва се в 88 % с плазмените протеини. Има абсолютна бионаличност 16,1 + 3,0 %, която се увеличава в присъствието на мазна храна. Достига високи концентрации в тонзилите, блистерната и цереброспиралната течност. Cefditoren Pivoxil е промедикамент, който се хидролизира от естеразите до активен цефдиторен, който почти не се метаболизира. Има елиминационен полуживот от 1,6 + 0,4 часа. Излъчва се непроменен предимно с урината посредством гломерулна филтрация и тубулна секреция. След 4-часова диализа се очистват 30 %. Преминава в майчиното мляко.

Показания: За перорално лечение на умерено тежки инфекции с горепосочените микроорганизми за възрастни и деца над 12 години.

Особености на приложение и дозировка: Дозира се како следва:

Вид на инфекцията

Доза

Продължителност

Остър и обострен

400 mg

10 дни

бронхит

два пъти дневно

Фарингит/Тонзилит

200 mg

10 дни

два пъти дневно

Неусложнени кожни

200 mg

10 дни

инфекции

два пъти дневно

Да се приема едновременно с храненето!

При ХБН с креатининов клирънс под 30 ml/min дозата се намалява на 200 mg/24 h.

Взаимодействие с други лекарства: Пробенецидът инхибира реналната екскреция на спектрацефа. Антиацидите и хистаминовите Н2 – блокери намаляват абсорбцията му, затова не се препоръчва едновременното приемане.

Странични ефекти: Страничните ефекти са леки и обикновено не изискват спиране на лечението. Най-тежки са алергичните реакции (псевдомембранозен колит) и диария.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някои от съставките на медикамента, дефицит на карнитин, свръхчувствителност към млечни протеини.

 

Реклама