Cefetamet (DCI)

Синоними: Globocef (Roche).

Лекарствени форми: Tabl. x 250 mg et x 500 mg; Granul. pro sirupus fl. x 60 ml et x 100 ml (250 mg/5 ml).

Действие: Цефетаметът е цефалоспорин от трета генерация за перорално приложение. Той потиска изграждането на стената на бактериалната клетка. Има бактерициден тип на антибактериално действие. Характеризира се с широк антибактериален спектър. Действа на Gram (+) аеробни микроорганизми: хемолитични стрептококи от групи А, В, С, F и G, зеленеещи стрептококи и пневмококи. От Gram (-) аероби действа на Esch.coli, Haemophilus influenzae, включително бета-лактамазапродуциращи щамове, Klebsiella, Neisseria gonorhoeae, включително и бета- лактамазапродуциращи щамове, Proteus mirabilis et vulgaris, Povidentia, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. Чувствителни на него са и някои анаероби – Bacteroides, без Bacilus fragiles. Резистентни на цефетамета са: псевдомонаси, ентерококи, микоплазми, Bacilus fragiles и повечето щамове на Clostridium.

Има добра ентерална абсорбция. Бионаличността ме у между 40 – 50 %, а плазмения ме полуживот е 2 – 3 h. Ниво на свързване с плазмените протеини – около 22 %. Максимални серумни концентрации се установяват 3 – 4 h след приемането му per os. В организма се хидроксилира до активни метаболити. Над 90 % от внесеното количество се екскретира с урината.

Показания: Мукопурулентни бронхити, пневмонии, остри и хронични пиелонефрити, пикочни инфекции, остър гонококов уретрит, синуити, тонзилити, otitis media supporativa и други.

Особености на приложение и дозировка: при възрастни и деца над 12 години се прилага по 500 mg на гладно 2 пъти дневно. При неусложнени остри гонококови уретрити у мъже и цистити у жени се назначава по 1,5 – 2,0 g глобоцеф еднократно. На деца под 12 години се предписва по 5 mg/kg два пъти дневно, като денонощната доза не бива да надминава 1,0 g. При болни с ХБН дозата се адаптира съобразно степента на бъбречната недостатъчност. При креатининов клирънс над 0,66 ml/s се дозира по 500 mg/12 h, а при клирънс между 0,66 и 0,16 ml/s се дава по 125 mg на12 h.

Странични ефекти: Гадене, повръщане, диария и изключително рядко псевдомембранозен колит, появата на който налага прекъсване на лечението с глобоцеф и започване на лечение с ванкомицин или метронидазол. Маже да се развит уртикария, гингивити, вагинити, проктити, транзиторно повишаване на аминотрансферазите и билирубина в серума, левкоцитопения. При високи дози може да има главоболие.

Противопоказания: Свръхчувствителност към чета-лактами, бременност и лактация.

 

Реклама